Har jag rätt att gå emellan när någon ger sig på min kompis? Får jag avlägsna honom från lokalen?

FRÅGA
Jag och min vän är kunder på en krog.Någon börjar slå på min vän och jag går emellan.Har jag rätt att gå emellan OCH avlägsna personen ut från lokalen.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!

Din undran över om du har rätt att gå emellan ett bråk och avlägsna personen ut från lokalen regleras i brottsbalken och rättegångsbalken.

Det faktum att någon börjar slå din vän kan rubriceras som misshandel, alternativt försök till misshandel enligt 3 kap. 5 § BrB och 3 kap. 11 § BrB.

Envarsgripande stadgas i 24 kap. 7 § 2st. RB och där det framkommer att "Om den som har begått brott, på vilket fängelse kan följa, påträffas på bar gärning eller flyende fot, får han gripas av envar. Envar får också gripa den som är efterlyst för brott. Den gripne skall skyndsamt överlämnas till närmaste polisman."

Det krävs, för att du ska kunna ingripa mot den som slår, att han kan få fängelse för sitt brott. För envarsgripande i den här situationen krävs således att din vän blir misshandlad, i juridiska termer. Det krävs inte att du vet om alla brottsrubriceringar eller alla påföljder för de aktuella brotten för att du ska få göra ett ingripande, det som krävs är att du verkligen ser vem som utför brottet och är fullt säker på den saken. Du ska så fort som möjligt överlämna personen till polisväsendet.

Du har även rätt till nödvärn mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom, innefattande ett brottsligt angrepp på din kompis. Rätten till nödvärn stadgas i 24 kap. 1 § BrB. Du är i den situationen tillåten att tillgripa den nivå av våld som gärningsmannen tillgriper, något övervåld är inte tillåtet.

Om du måste, för att lugna ner situationen, avlägsna personen från lokalen är det tillåtet. Dock är det inte tillåtet för dig som enskild att förbjuda personen från tillgänglighet.

Med vänliga hälsningar!

Martin Carleheden
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (193)
2021-12-03 Vad har kriminalvårdare för rättsligt skydd?
2021-11-21 Förmansorder 24:8 BrB
2021-11-19 Påverkar egendomens värde omfattningen av det våld man får använda sig av för att försvara sig i en nödvärnssituation?
2021-11-19 Finns det något rätt sätt att agera i självförsvar?

Alla besvarade frågor (97625)