Har jag rätt att få ut uppgifter om andra arbetssökande om jag misstänker diskriminering?

FRÅGA
Hej! Jag var på en gruppintervju gällande ett cafejobb. De som var med på intervjun var alla yngre än mig och hade inte lika mycket erfarenhet som mig. Jag fick nu besked att jobbet gått till annan sökande, självklart känns det tråkigt för mig att inte få jobbet (tror det har till stor del med att en person inom företaget vet att jag sökt jobbet och inte tycker om mig) men jag vill även veta vad personen som fick jobbet hade för utbildning och det vet jag att man har rätt att få enligt lag när jag googlat lite, vad händer om AT inte svarar och inte ger ut dessa uppgifter?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Har du rätt att få ut uppgifter om andra sökandes meriter?

Om du efter att ha sökt ett arbete inte anställts så har du rätt att vända dig till arbetsgivaren och få ut skriftliga uppgifter om den utbildning, yrkeserfarenhet och andra meriter som den som fick arbetet har. Observera att denna rättighet inte omfattar andra uppgifter om den arbetssökande än just dessa meriter. Diskrimineringslagen 2 kap. 4 §. Det ställs inga krav på att du ska visa att misstanke om diskriminering finns för att du ska ha rätt att få ut dessa uppgifter.

Vad händer om arbetsgivaren vägrar?

Denna bestämmelse är inte sanktionerad på något annat sätt än att om arbetsgivaren vägrar att lämna ut dessa uppgifter så kan det vara ett tecken på att diskriminering skett. Om det sedan skulle uppstå en rättstvist mellan dig och arbetsgivaren så kan faktumet att denne inte lämnade ut uppgifterna vara till arbetsgivarens nackdel.

Diskrimineringsombudsmannen

Du har möjlighet att vända dig till diskrimineringsombudsmannen(DO) som har rätt att begära ut uppgifter från arbetsgivaren. Om arbetsgivaren då fortfarande inte lämnar ut uppgifterna så kan vite utdömas. Vitet är ett belopp som arbetsgivaren får betala om denne inte följer DO:s anvisningar. Diskrimineringslagen 4 kap. 3 och 4 §.

Vänligen,

Christian Sörqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?