Har jag rätt att få ut uppgifter om andra arbetssökande om jag inte anställts?

FRÅGA
Hej. Jag har tidigare sökt ett jobb som jag inte fick men de kontaktade inte ens mig för en intervju. Det känner jag är väldigt orättvist och skulle faktiskt vilja veta vad den som fick jobbet hade för kompetens/meriter osv som jag inte verkade ha för jobbet. Kan jag höra av mig till dom o få reda på det? kan de neka att ge ut sånt eller är det typ en "offentlig" handling som man har rätt till för man söker samma jobb, vad händer om de nekar? PS. tack för att ni finns och för att ni är en stöttepelare i svåra situationer!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga och stort tack för de fina orden, vi är jätteglada över att kunna vara till hjälp!

Har du rätt att få ut uppgifter om andra sökandes meriter?

Om du efter att ha sökt ett arbete inte anställts så har du rätt att vända dig till arbetsgivaren och få ut skriftliga uppgifter om den utbildning, yrkeserfarenhet och andra meriter som den som fick arbetet har, enligt 2 kapitlet 4 § diskrimineringslagen (DiskL). Tänk dock på att denna rättighet enbart omfattar dessa meriter, det är alltså inte möjligt att få tillgång till andra uppgifter om personen.

Vad händer om arbetsgivaren vägrar?

Om det sedan skulle uppstå en rättstvist mellan dig och arbetsgivaren så kan faktumet att denne inte lämnade ut uppgifterna vara till arbetsgivarens nackdel.

Du har då möjlighet att vända dig till diskrimineringsombudsmannen (DO) som har rätt att begära ut uppgifter från arbetsgivaren. Om arbetsgivaren ändå inte lämnar ut uppgifterna så kan vite utdömas, enligt 4 kapitlet 3, 4 § § DiskL. Vitet är ett belopp som arbetsgivaren får betala om denne inte följer DO:s anvisningar.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Siva Arif
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (730)
2021-03-01 Arbetsgivares omplaceringsrätt
2021-02-28 Min arbetsgivare har brutit mot kontraktet
2021-02-15 Omfattas personal som har lönebidrag av LAS?
2021-02-13 Rätt till rehabilitering på arbetstid

Alla besvarade frågor (89823)