FrågaKÖPRÄTTKöplagen14/07/2019

Har jag rätt att få tillbaka min handpenning?

För ett tag sedan var jag och tittade på en häst som var till salu. Bestämde mig för att köpa den och säljaren (privatperson) ville ha 2000 kr i handpenning. Vi pratade ej om vad som skulle ske om jag som köpare skulle ångra mig.

Kvällen efter fick jag reda på information som gjorde att jag inte skulle ha möjlighet att genomföra köpet. Detta var något som jag själv inte kunnat förutse eller påverka. Jag meddelar säljaren på morgonen dag 3 (alltså mindre än 2 dygn från att jag lagt handpenning) de olyckliga omständigheterna och att jag tyvärr blir tvungen att häva köpet. Hon svarar senare under dagen men nämner ej handpenningen. Jag skriver att hon gärna kan betala tillbaka handpenningen men att hon kan behålla 10 % för besväret. Ytterligare någon dag senare frågar jag henne om hon har för avsikt att behålla eller betala tillbaka handpenningen, och hon säger att hon ska fixa detta.

Efter en vecka har jag ännu inte fått några pengar eller svar från henne. Hon hade flera intressenter till denna hästen, och det är osannolikt att det skulle bli svårt att få den såld. Hon har heller inte haft några extra omkostnader pga det hävda köpet då det var en gratis annons och hästen stod gratis hos hennes mor.

Har hon rätt att behålla handpenningen?

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller återbetalning av handpenning vilket dessvärre inte är något närmare reglerat i lag. Istället kommer jag besvara din fråga främst utifrån avtals- och förmögenhetsrättsliga principer samt köplagen (KöpL) då jag tolkar det som att både du och säljare är privatpersoner.

Huvudregeln inom avtalsrätt är pacta sunt servanda – avtal ska hållas. Detta gäller både muntligt och skriftligt ingångna avtal. Handpenning brukar erläggas som en säkerhet för säljaren att köparen kommer genomföra köpet, är ett sätt för köparen att visa att han eller hon är seriös med avsikten att köpa, för att skydda säljaren för eventuella förluster om köparen drar sig ur avtalet men också som förskottsbetalning. Det framgår inte av din fråga om du och säljaren har ett avtal muntligen eller skriftligen kring själva handpenningen. Om ni har kommit överens om att du skulle få tillbaka handpenningen vid uteblivet köp är det såklart det som gäller men jag tolkar din fråga som om ni inte haft ett avtal överhuvudtaget.

Som ovan nämnt gäller muntliga avtal i samma utsträckning som skriftliga vad gäller köp av lös egendom (hästar räknas som lös egendom). Du och säljaren har alltså kommit överens om att du ska köpa hästen. Köparen har en skyldighet att medverka till köpet på ett sätt som kan skäligen förväntas av honom eller henne för att säljaren ska kunna fullgöra köpet (50 § KöpL).Betalar köparen inte i rätt tid eller medverkar han eller hon inte till köpet och detta inte beror på säljaren, får säljaren bland annat kräva betalning eller häva köpet samt kräva skadestånd (51 § KöpL).Säljaren får alltså hålla fast vid köpet och kräva betalning (52 § KöpL).Du uppger dock i din fråga att det uppstått en situation som gör det omöjligt för dig att genomföra köpet och att du vill få handpenningen återbetalad. Dessutom handlar köpet om en häst där säljaren som regel är mån om att hästen kommer till rätt hem där köparen vill ha hästen och har möjlighet att ta hand om den. Det är därför otroligt att säljaren skulle kräva dig att fullgöra köpet och inte heller något du angett i din fråga att säljaren har gett uttryck för.

Vidare uppger du att du inte tror att säljaren har lidit någon skada av att du drog dig ur köpet och att du därför ska få handpenningen åter. Om handpenningen kan ses som ett förskott på betalningen ska den betalas tillbaka om köpet inte genomförs men eftersom det uteblivna köpet i ditt fall beror på dig kan säljaren hävda att hon lidit förlust. Du anger att säljaren har sin häst uppstallad gratis och att du har vetskap om att det finns fler intressenter. Om så är fallet kanske det enbart innebar små kostnader eller inga alls för säljaren när du drog dig ur köpet och du har rätt att få tillbaka handpenningen men säljaren kanske har en annan uppfattning om vilka kostnader det ledde till. Kanske sa säljaren nej till en annan köpare när du meddelade att du ville köpa hästen och att säljaren därför tillfogades kostnader.

Sammanfattningsvis är det tveksamt om du har rätt att få tillbaka handpenningen. Å ena sidan, talar uppgifter i din fråga för att säljaren inte lidit några förluster på att du drog dig ur köpet. Å andra sidan, är det kostsamt att ha häst oavsett om man har den uppstallad hemma eller inte. Kanske drog försäljningen ut på tiden för att du drog dig ur köpet. Om du vill försöka få tillbaka handpenningen kan du vända dig till Kronofogden för ett betalningsföreläggande. Kronofogden skickar då ett brev till säljaren. Säljaren kan då välja att betala dig det du anser att hon är skyldig annars kan hon bestrida betalningsföreläggandet och då får du ta ställning om du vill vända dig till domstol. Läs mer här - https://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html om hur du går tillväga. Notera dock att det kan vara ogynnsamt att vända sig till domstol när det rör sig om ett förhållandevis litet belopp då ansökningsavgifter tillkommer.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Liv NyströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”