Har jag rätt att få skadestånd när jag varit anhållen och sedan blir släppt?

FRÅGA
Har jag rätt att få skadestånd när jag varit anhållen och släppt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

En person som varit anhållen och senare blir släppt har möjlighet att få skadestånd från staten. Man kan ansöka om skadestånd från staten hos justitiekanslern (JK). Enligt 2 § lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder föreligger en rätt till ersättning från staten om någon har suttit häktad eller anhållen och antingen blivit släppt eller helt/delvis friad vid den efterföljande domstolsprövningen. Grundförutsättningen är alltså att frihetsberövandet inte hade ägt rum om misstanken varit "korrekt" från början. Här kommer ett exempel för att förklara regleringen: Om någon misstänkt för grov misshandel häktas och personen senare vid domstolsprövningen endast döms för ringa misshandel var häktningen antagligen felaktig. En person som misstänkts för ringa misshandel bör nämligen som regel inte häktas (se häktingsreglerna i RB 24 kap). Personen har alltså troligtvis rätt till skadestånd från staten för det felaktiga frihetsberövandet.

Alla som blivit anhållna och sedan friade/släppta har dock inte rätt till skadestånd. Av 2 § lagen om ersättning vid frihetsberövande och andra tvångsåtgärder framgår nämligen att personen måste ha suttit anhållen i minst 24 timmar för att ha rätt till skadestånd.Frihetsberövandet måste även ha orsakat personen skada enligt 1 § samma lag. En person som har rätt till skadestånd kan få ersättning för utgifter, förlorad arbetsinkomst och personligt lidande kopplat till frihetsberövandet enligt 7 § samma lag.

Om din fråga rör ett verkligt scenario rekommenderar jag dig att skicka in en ansökan till JK om du anser dig ha rätt till ersättning (ansökningsblanketten hittar du här).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Ebba Meyer-Lie
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Justitiekanslern (JK) (28)
2021-08-18 Hur får man upprättelse när man suttit oskyldigt anhållen?
2021-06-30 Rätt till ersättning på grund av häktning?
2020-12-03 Hur lång är preskriptionstiden för ansökan om ersättning vid frihetsberövande?
2020-12-02 För hur lång tid tillbaka kan man anmäla till justitiekanslern?

Alla besvarade frågor (96594)