FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresavtal17/06/2019

Har jag rätt att få reducerad hyra under tiden min lägenhet renoveras och jag inte kan bo där?

Har jag rätt att få reducerad hyra under tiden min lägenhet renoveras och jag inte kan bo där?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag att gå in i jordabalkens 12 kapitel som kallas för hyreslagen samt avtalslagen.

Huvudregeln är att du ska få ersättning

Som huvudregel ska en hyresgäst ha rätt till ersättning när man som i ditt fall inte kan bo i lägenheten på grund av renovering(15 § hyreslagen).

Rätten till ersättning kan ha avtalats bort

Denna huvudregel är dispositiv och kan avtalas bort om du i ditt hyresavtal accepterat att betala normal hyra under renoveringsarbetet.

Kan under vissa omständigheter vara ett oskäligt avtalsvilkor

Fast ifall detta avtalsvillkor skulle bli orimligt, t.ex om du inte kan bo i lägenheten under en väldigt lång tid så kan avtalet åsidosättas för att det anses som oskäligt(36 § avtalslagen). Det kräver då en rättsprocess och det är domstolen som i sådant fall ogiltigförklarar avtalet. Det är högt ställda krav för att det ska räknas som oskäligt.

Om du anser att du har rätt till reducerad hyra och hyresvärden motsäger sig detta kan du vända dig till hyresnämnden.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Daniel SandströmRådgivare