Har jag rätt att få en ställföreträdande tjänst omvandlad till en ordinarie sådan?

2019-06-28 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag har under två år varit ställföreträdare i en chefsbefattning på ett större företag. Finns det i lagen något som säger att en sådan roll efter viss tid övergår till en ordinarie befattning. Eller kan företaget hålla en anställd i en ställföreträdande roll i oändlighet. Jag är fast anställd sedan 15 år.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Den lag som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare är lagen om anställningsskydd (LAS). LAS är en lag med ett minimiskydd för arbetstagaren. Det får mellan arbetsgivare och arbetstagare avtalas om annat än vad LAS stadgar, dock endast i den mån det inte är till nackdel för arbetstagaren. Vissa bestämmelser i LAS är semidispositiva, innebärande att LAS får frångås i vissa fall genom avtal med fackförening.

Enligt LAS får det avtalas om en provanställning om högst sex månader. Avbryts inte provanställningen innan prövotiden löper ut, övergår den till en tillsvidareanställning (6 § LAS). Bestämmelsen är till för att skydda arbetstagarens anställning. Om arbetsgivaren t.ex. glömmer bort att avbryta en provanställning har arbetstagaren ett större skydd för sin anställning. LAS skyddar däremot endast anställningen och inte befattningen i sig. Det innebär att bestämmelsen inte är tillämplig i ditt fall.

Tyvärr finns det inga andra bestämmelser i LAS eller annan lag som ger dig någon rätt att få den ställföreträdande befattningen omvandlad till en ordinarie sådan. Ställföreträdande chef innebär i regel att du ska uppfylla befattningen under en begränsad tid, t.ex. under det att ordinarie chef är frånvarande eller att ny chef rekryteras. Tyvärr är det inte ovanligt att arbetstagare har ställföreträdande befattningar under lång tid.

Sammanfattningsvis finns det således rent juridiskt ingen bestämmelse som ger dig rätt att få den ställföreträdande chefsbefattningen omvandlad till en ordinarie befattning. Till syvende och sist är det vad du och arbetsgivaren kan komma överens om. Det kan ju givetvis argumenteras för att om du varit ställföreträdande chef under två år torde du ha visat att du har sådana kvaliteter att du är lämplig att inneha befattningen även som en ordinarie sådan. Min rekommendation är därför att du tar diskussionen med din arbetsgivare och argumenterar för att du ska få en ordinarie chefsbefattning. Om du är fackligt ansluten kan det vara en god idé att kontakta din fackförening för hjälp. Fackföreningar har ofta en god erfarenhet av förhandlingar och kan vara behjälplig i ditt fall.

Om något är oklart, det finns omständigheter du inte redogjort för i frågan eller du har några följdfrågor är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1722)
2020-05-26 Vad gäller när en arbetsgivare ändrar den anställdes arbetsuppgifter?
2020-05-23 Advokatyrket och juridisk utbildning.
2020-05-21 Anställningsavtal över telefon
2020-05-11 Hur många anställningar får man ha hos samma arbetsgivare?

Alla besvarade frågor (80244)