Har jag rätt att få betalt på röda dagar?

FRÅGA
Hej. Jag har en visstidsanställning som varit från 3 dec 18 till 31 jan 19. Tjänsten är på Heltid. Det finns inget kollektivavtal dock är jag med i arbetsförmedlingen där jag är med i jobb och utvecklingsgarantin samt min arbetsgivare får ett bidrag för mig(nystartsjobb). På mitt anst. Avtal står det begynnelselön 150 kr/tim. Min arbetsgivare vägrar att betala ut röda dagar som inföll inom min vanliga arbetstid, dvs den 24, 25, 26 och 31 dec samt 1 januari. Har jag rätt att få betalt?
SVAR

Hej!

Tack för att du hör av dig till Lawline med din fråga.

Jag har tolkat din fråga som att du undrar om du har rätt att få betalt för röda dagar som infaller under veckodagar som skulle ha motsvarat din normala arbetstid.

Frågor om lönen behandlas oftast av arbetsmarknadens parter, vilket betyder att det som står i ditt anställningsavtal är det som gäller.

Du skriver i din fråga att du har en visstidsanställning. Visstidsanställda jobbar oftast efter schema som sätts med jämna mellanrum.

När det gäller frågan om du har rätt att få betalt är följande faktorer viktiga att utreda:

1. Jobbade du under dessa röda dagar?
2. Var du schemalagd under dessa röda dagar?

Om något eller båda av dessa aspekter har uppnåtts, så har du rätt till att få betalt. Du kan då använda schemat eller personalloggen för att styrka att du faktiskt har arbetat eller varit schemalagd.

Om du vill ha hjälp med att driva saken vidare så är du välkommen att höra av dig till mina kollegor via telefon.

Hoppas att du fick svar på din fråga, och välkommen åter till Lawline.

Med vänlig hälsning

Christoffer Thorell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll