Har jag rätt att begära handpenningen tillbaka om jag avbeställer innan varan hämtas ut och finns det i så fall någon tidsgräns för hur lång tid i förväg beställningen måste makuleras?

2019-04-16 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Beställt hyra av smoking över första helgen i maj. Fick erlägga handpenning 500:- av totalbeloppet på 1200:-.Har jag rätt att begära handpenningen tillbaka om jag avbeställer innan smokingen hämtas ut och finns det i så fall någon tidsgräns för hur lång tid i förväg beställningen måste makuleras?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Hyra av lös sak, t.ex. en smoking, är i svensk rätt i princip ett oreglerat område. De regler vi primärt har att tillgå är handelsbalkens kapitel 13, som skrevs för många herrans år sedan.

Frågor av liknande slag brukar idag lösas genom att vi hänför konsumentköplagens (KköpL) och konsumenttjänstlagens (KtjL) regler indirekt även till dessa typer av avtalsförhållanden. Då jag utgår ifrån att du hyr smokingen i form av privatperson av ett företag kommer vi att göra just det.

Du kanske har rätt att begära tillbaka handpenningen

Utgångspunkten får enligt min mening anses vara att handpenningen är en förskottsbetalning som ska betalas tillbaka av säljaren utifall att en uthyrning inte blir av (37 § KköpL).

Däremot vet jag inte hur ert avtal avseende uthyrningen ser ut, men det är inte ovanligt förekommande med s.k. förverkandeklausuler, dvs. att säljaren förbehåller sig rätten till handpenningen utifall att en uthyrning inte skulle komma till stånd.

Syftet med en handpenning är att säljaren ska ha ett skydd när köparen avbryter affären och säljaren redan lagt ned kostnader på att få affären till stånd. I praktiken kan det bli så att säljaren kvittar sin fordran på skadestånd av att uthyrningen inte blir av mot din fordran på att återfå handpenningen (41 § KköpL).

Finns ingen förverkandeklausul i ert avtal måste säljaren däremot visa att denne faktiskt lidit ekonomisk skada av att avtalet inte genomfördes.

Finns ingen tidsgräns att förhålla sig till

Då frågan är så pass oreglerad i lag som den är finns det ingen direkt tidsgräns att gå efter i det här fallet.

Klart får däremot anses vara att det borde bli svårare för dig att begära tillbaka handpenningen ju närmare vi kommer datumet för uthyrning, eftersom risken för att säljaren åtminstone haft någon form av utgift ökar.

Mina råd

Ett första råd blir att se över hyresavtalet, om ni upprättade något sådant. Alternativt skulle du kunna gå in på företags hemsida där det är möjligt att information avseende handpenning och eventuell återbetalning framgår.

Ett andra råd blir att kontakta säljaren och se över möjligheten att få tillbaka din handpenning. Ju snabbare du gör det, desto större är dina chanser att återfå den.

Jag hoppas att det löser sig för dig!

Med vänliga hälsningar

Mattias Törnström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (876)
2019-08-21 Köpt bil men hittat fel inom 3 veckor, vad gör man?
2019-08-20 Påföljder vid fel årsmodell på köpt bil av näringsidkare
2019-08-19 Kan bilfirma friskriva sig från felskrivning?
2019-08-16 Upptäckt fel i vara inom 6 månader, vem står för reparationen?

Alla besvarade frågor (72169)