Har jag rätt att begära dom om kärande återtar sin talan?

2019-12-11 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
HejI ett förenklat tvistemål med ett parkeringsbolag så har kärande part (p-bolaget) beslutat att de vill lägga ner målet mot mig eftersom min bevisning är överväldigande och de uppenbart kommer förlora.Jag vill dock inte att detta sker då jag anser att fallet kan hjälpa andra i samma sits, varvid jag gärna ser att målet slutligen döms av Tingsrätten.Finns det något juridiskt lagrum för mig som svarande part att kräva att tingsrätten dömer i målet trots att käranden vill att det läggs ner ?
SVAR

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag utgår från att det är ett dispositivt tvistemål, det vill säga ett mål där förlikning och saken får talan är tillåtet. Den här typen av frågor regleras främst av Rättegångsbalken (RB). Kärande, det vill säga den som initierar målet, har rätt att återta sitt käromål, med andra ord talan, i sin helhet (13 kap. 5 § 1 st RB). Domstolen ska då ge dig som svarande tillfälle att motsätta dig återkallelsen och begära dom.

I det fall svaranden inte motsätter sig kärandens återkallelse av talan ska svaranden beredas möjlighet att begära ersättning för sina rättegångskostnader (18 kap. 5 § RB). Beslutet om rättegångskostnader ska ges tillsammans med domstolens slutgiltiga beslut om att målet ska avskrivas från vidare handläggning (17 kap. 1 § RB).

Sammanfattningsvis innebär ovanstående att du har rätt att motsätta dig att målet avskrivs genom ett slutgiltigt beslut. I det fallet ska prövningen av frågan fortsätta och domstolen ska komma till en slutgiltig dom i frågan. I det fallet du inte motsätter dig kärandens återtagande av käromålet har du möjlighet till ersättning för dina rättegångskostnader.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1168)
2021-06-23 Åklagarens objektivitetsplikt
2021-06-14 Allmänna reklamationsnämnden ger rekommendationer
2021-06-10 Var kan jag skilja mig och vilken landslag gäller?
2021-06-08 När har man rätt till en offentlig försvarare?

Alla besvarade frågor (93337)