Har jag rätt att begära att hyresgäst som inte skriver under nytt hyreskontrakt avflyttar?

Vi hyr ut vårt hus. Det första kontraktet löper från 2016-01-01 till 2017-12-31. Hyresgästerna som står upptagna på hyreskontraktet är två st privat personer. Vi har nu skrivit ett nytt hyreskontrakt fr 2018-01-01 tom 2018-05-30. När vi fick tillbaka det nya hyreskontraktet hade endast ena hyresgästen skrivit under. Är det nya kontraktet fortfarande giltigt? Båda kontrakten stipulerar att om inget nytt hyreskontrakt upprättats innan slutdatum skall hyresgästen flytta ut. Hur skall jag som hyresvärd gå tillväga om hyresgästerna vägrar?

Lawline svarar

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Ett hyreskontrakt behöver inte vara skriftligt om inte det är så att någon av parterna begär det, se 12 kap. 2 § 1 stycket jordabalken. Det innebär att om både du och hyresgästerna är överens om att det nya hyreskontraktet är det som nu gäller mellan er är denna överenskommelse lika giltig. Eftersom ni tidigare har en praxis sinsemellan att upprätta hyresavtalet skriftligt, där båda hyresgäster skriver under, skulle jag höra av mig till den hyresgäst som inte skrivit under och fråga om anledningen till detta. Är det så att enbart den ena hyresgästen önskar fortsätta hyra huset? Eller har hyresgästerna uppfattat det som att det räcker med att en av dem skriver under för bådas räkning?

Vid otydligheter är kommunikation alltid den bästa lösningen. Vid tolkning av avtal gäller inte bara de skrivna orden utan även era muntliga överenskommelser och ageranden gentemot varandra kommer väga in i bedömningen om du och hyresgästerna har olika uppfattning om vad avtalsvillkoren innebär. Det du bör göra är alltså att försöka kommunicera med hyresgästerna och reda ut situationen. Skulle en tvist uppstå är alltid bra med skriftlig bevisning medan muntliga samtal är att föredra för att ni i skrift inte ska förbigå varandra i era uppfattningar. Diskutera därmed saken med hyresgästerna både muntligt och skriftligt t.ex. via mail eller sms.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Vega SchortzRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”