FrågaKÖPRÄTTKonsumentköplagen29/03/2018

Har jag rätt att återfå hela anskaffningskostnaden när jag häver ett köp?

Hej, vi köpte en husbil av en firma juni 2016, körde den sommaren och sedan ställdes den in i varmgarage över vintern för att sedan användas sommaren 2017.

Gjorde en skada som skulle åtgärdats av en Lokal firma men dom kontaktade mej och meddelade att husbilen är i så dåligt skick pga fukt så det går inte att laga den!

Enligt dom så är det fukt som funnits där i många många år!

Kontaktade firman vi köpte den av för hjälp hösten 2017 och dom vill så klart hjälpa på bästa sätt och jag påpekade att jag måste ha tillbaka den innan våren 2018 och det va inga problem!

När dom väl började titta på reparation framkommer det att den är så skadad att det skulle kosta över 100000kr att reparera den och dom skulle stå för detta då dom har brustit i sina fukttester innan försäljning till oss men dom kan tidigast göra detta under hösten 2018.

Jag krävde då att dom skulle häva köpet och fick till svar att jag skulle få tillbaka 230000kr av dom 250000kr jag betalat för den.

Jag vill ha tillbaka allt jag betalat få jag har blivit lurad på min dröm husbil.

Kan jag kräva hela summan?

Det har ju redan gått 6-7månader och inget är fixat.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilken lag är tillämplig?
Då du, i egenskap av konsument, har köpt en vara av en näringsidkare så blir konsumentköplagen tillämplig.

Är husbilen att betrakta som felaktig?
Att din husbil är fuktskadad innebär att det är fel i varan enligt 16 § KköpL. För att varan ska betraktas som felaktig ska felet ha funnits vid varans avlämnande, även om det visar sig först senare (20 § KköpL). Fel som visar sig inom 6 månader från avlämnande antas ha funnits vid avlämnandet (20 a § KköpL).

Vilka påföljder kan man göra gällande när det föreligger fel i vara?
Enligt 22 § KköpL har du som konsument rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Om köparen kräver en annan påföljd än avhjälpande eller omleverans har säljaren rätt att vidta sådan åtgärd ändå om åtgärden kan ske inom skälig tid och utan väsentlig kostnad eller olägenhet för köparen (27 § KköpL).

Om avhjälpande eller omleverans inte sker inom skälig tid efter reklamation eller utan väsentlig olägenhet för köparen har köparen rätt att kräva prisavdrag alternativt häva köpet (28 § KköpL). För att köparen ska få häva köpet krävs det att felet har varit av väsentlig betydelse för honom (29 § KköpL).

Köpare kan också kräva skadestånd för skada, t ex för utgifter för telefon, porto, bärgning av bil, taxiresor etc (30 § KköpL). Om säljaren däremot kan visa att skadan låg utanför hans kontrollansvar kan han gå fri från skadeståndsansvar. Kontrollansvar innebär att säljaren inte ansvarar för sådan skada som beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Utgången i det aktuella fallet.
Att det ska ta firman ett år att laga husbien bör betraktas som oskäligt lång tid för avhjälpande varvid hävning kan aktualiseras. Om du häver köpet har du rätt att få tillbaka hela kostnaden för köpet, med andra ord 250.000 kr i ditt fall. Du har dessutom rätt att kräva skadestånd för kostnader som har tillkommit till följd av fuktskadorna på bilen. En sådan kostnad skulle kunna vara garagehyra. Sammanfattningsvis kan konstateras att du har rätt att kräva tillbaka resterande 20.000 kr och således återfå hela den summa du betalade för husbilen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?