Har jag rätt att ärva min make även om han har barn sedan tidigare äktenskap?

2020-11-07 i Make
FRÅGA
min fråga; Jag var gift 23 år och min man hade avlidit. Han var gift förut och hade en dotter. Hans fru hat avlidit och förut skrev en Testamentet, men jag viste inte om den. Ner vi gifte sig , skrev vi en " Äktenskapsförord" med texten: All egendom som förvärvas under äktenskapet blir giftorättsgods. Observera att detta gälla även egendom som man ärver eller får som gåva om det inte särskilt har angivits att denna egendomskall vara enskild. Vi kom överens att har ett gemensaman konto på min mans namn och alla transaktioner / mina löner och hans pension /gick på den konto och levde från den. Ibland tar ut min man viss summan från "hans" inte gemensam kontot till exempel hos bilbyte. nu är min fråga: Har jag rätt ärva något från den bilen? /det handlar om en husbil/
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga var du och din make gifta 23 år och han har nu avlidit. När ni gifte er skrev ni ett äktenskapsförord enligt vilket all egendom som förvärvas under äktenskapet blir giftorättsgods och att det gäller även egendom som ärvs eller erhålles som gåva om det inte särskilt angetts att egendomen ska vara enskild. Ni kom överens om att ha ett "gemensamt" konto på vilket din lön och hans pension skulle gå in, däremot var kontot i din makes namn. Ni levde från kontot och ibland tog din man ut en viss summa från kontot, t.ex. vid bilbyte. Du undrar nu om du har rätt att ärva något från bilen (en husbil).

När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas dem emellan genom bodelning. Ett äktenskap upplöses bland annat när ena maken avlider (9 kap. 1 § äktenskapsbalken, ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Som jag tolkar det utifrån den information du delgett oss i din fråga är allt ni förvärvat under äktenskapet giftorättsgods. Så är även fallet om ni inte hade haft ett äktenskapsförord. Under förutsättning att så är fallet är dels pengar på kontot (även om det står i din makes namn) som husbilen giftorättsgods. Både bankmedel och hus bil ska ingå i bodelningen om de förvärvats inom äktenskapet. Vid bodelningen ska först makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Vid beräkningen av makarnas andelar i boet ska så mycket avräknas från en makes giftorättsgods att det täcker de skulder som den maken hade när dödsfallet inträffade (11 kap. 2 § ÄktB). I ert fall kan det innebära att det måste flyttas över tillgångar från din make till dig för att bodelningen ska gå jämnt ut (man pratar om en hälftendelning efter avdrag för skulder). Din hälft i bodelningen är din andel och din makes hälft är kvarlåtenskapen efter honom.

Kvarlåtenskapen efter din make utgör vad som kan delas ut i arv efter honom. Normalt sett ärver efterlevande make och gemensamma barn har rätt till efterarv när den efterlevande maken avlider. Om den först avlidna maken däremot har särkullbarn (barn utom äktenskapet) har dessa rätt att få ut sitt arv direkt (jfr 3 kap. 1 § ärvdabalken). I ditt fall kan det innebära att din makes barn, som är från ett tidigare äktenskap, har rätt att ärva allt efter honom. Däremot ska det innan fördelningen av arvet ske en bodelning vilket kan ge dig rätt till en del av husbil, konton m.m. Tyvärr kan jag inte ge ett närmre besked utan att man går igenom såväl ert äktenskapsförord som era ekonomiska förehavanden.

För det fall att du är osäker på vad du har rätt till är min rekommendation att du anlitar en jurist som företräder dig och hjälper dig vidare. En av våra jurister på Lawline juristbyrå kan vara behjälpliga för ändamålet. Om detta är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (466)
2021-04-19 Bodelning vid dödsfall
2021-04-18 Finns det möjlighet att ge sin make rätt att bo kvar i bostadsrätten efter att man har avlidit?
2021-04-13 Efterlevande makes arvsrätt
2021-03-27 Om min man skulle avlida, kommer hans barn kunna få en del av mitt arv från min mor?

Alla besvarade frågor (92141)