Har jag rätt att ärva min farmor och farfar?

2020-07-16 i Arvsavstående
FRÅGA
Hej. Min biologiska farmor och farfar som var separerade sedan länge har båda gått bort och min pappa avsade sig arvet från min farfar. Och min farmors sambo (sedan ca 30 år) gav allt till hans (de hade en annan mamma) 3 vuxna barn och sigsjälv. Min pappa orkade inte bråka då han själv var sjuk. Finns det något som ger mig rätt till del av de bådas arv?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att du vill få reda på om du kan ärva din biologiska farmor och farfar. I mitt svar kommer jag utgå från två olika typer av avsägelse av arv, då jag inte är säker på om din pappa gjort en arvsavsägelse eller arvavstående och reglerna beroende på vilken skiljer sig åt. I mitt svar kommer jag att tillämpa de regler som är tillämpliga i ärvdabalken.

De som är närmsta arvingar kallas för bröstarvingar, det är alltså de som är närmst i varje gren och man går efter ordningen; barn, till barnbarn, till barnbarnsbarn. Denna härleds neråt så länge det finns arvingar. Om din pappa gjort en arvsavsägelse, innebär det att han avsagt sig arvet och utsläckt hela den gren som han representerar, vilket innebär att du inte ärver din farfar (17 kap. 2 § ÄB). Om din pappa har gjort ett arvavstående, innebär det att den som avsagt sig arvet behandlas som död men att arvet fördelas på personens arvingar och i sådana fall har du rätt till att ärva din farfar (3 kap. 9 § ÄB).

Om det är arvsavstånde och du ärver din farfar, fördelas arvet lika mellan bröstarvingarna om han inte har skrivit testamente. Oavsett om det finns testamente eller inte, har du som bröstarvinge alltid en legal rätt till din laglott (7 kap. 1 § ÄB) Laglott är hälften av arvslotten och arvslotten är kvarlåtenskapen fördelat lika mellan bröstarvingarna.

För att besvara frågan angående din farmor, kommer jag att utgå från generella arvsregler. Även i detta fall har din pappa som bröstarvinge alltid en legal rätt till en del av arvet. Din farmor och hennes sambo ska vid dödsfall ha bodelat och sambon har också rätt att överta bostad och bohag (18 § Sambolagen). Av frågan framgår det inte om din farmor skrivit testamente eller inte, men oavsett har din pappa rätt till laglotten(7 kap. 1 och 3 § ÄB). Du tar sedan eventuellt del av detta arv genom att du ärver din pappa (2 kap. 1 §). Viktigt att ha i åtanke är att man endast kan klandra ett testamente för sin egen del av arvet och du kan alltså inte klandra åt någon annan (14 kap. 5 § ÄB). Man måste också klandra ett testamente inom 6 månader från det att man fick del av det (14 kap. 5 § ÄB)

Hälsningar,

Julia Lax
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (323)
2021-02-06 Avstå arv med skuld hos kronofogden?
2021-01-18 Ångra avsägelse av arv
2020-12-27 Kan man avstå sin arvslott till förmån för sitt barn?
2020-12-23 Kan arvtagare avstå från rätten till arv eller testamente?

Alla besvarade frågor (89565)