Har jag några rättigheter vid omlokalisering av verksamheten?

2016-06-30 i Övrigt
FRÅGA
Hej! Jag jobbar på ett näthandelsföretag, och har en del frågor kring en händelse som har skett. Jag är bosatt i Järfälla, där jag till en början även jobbade under sommaren 2015 i deras butikslokaler. Under hösten bytte jag frivilligt och självmant arbetsuppgifter och arbetsort, då till Infra City i Upplands Väsby. Pendlingen dit tar dörr till dörr cirka 1 h 10 min vilket jag kan anse som helt normalt i Stockholm. Jag skrev även på ett nytt avtal i samband med denna flytt, som omfattar min nuvarande arbetsbenämning. Nu har företaget dock gjort en del nedskärningar, vilket innebar att de flyttade oss till Arlandastad med 2 1/2 veckors varsel, utan att ge oss en chans att påverka det beslutet. Mitt problem är att det tar ungefär 2 timmar för mig enkel väg. Jag har inte körkort eller bil, inte heller någon att samåka med, så jag kan inte nyttja skatteverkets avdrag för användande av bil.Det blir ytterst omotiverade för mig att pendla 4 timmar om dagen.Frågan är då, kan jag kräva avdrag i arbetstimmar pga den långa pendlingen? Kan jag få gå på dagen eftersom det inte var dessa arbetsvillkor jag ursprungligen gick med på? Eller "vägra" jobba, men även få betalt?Jag är tillsvidare-anställd med 1 månads uppsägningstid, och det står även i mitt kontrakt att: "Arbetsplatsen är belägen i Stockholm eller sådan plats som i framtiden kan ersätta dessa lokaler"Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Arbetsgivaren har en långtgående rätt att "leda och fördela arbetet", och ingår t ex att bestämma scheman, organisera arbetet, bestämma arbetsplats och så vidare. Arbetsgivaren har även en skyldighet enligt MBL(lag om medbestämmande i arbetslivet) att förhandla med facket innan t ex det som kallas för "viktigare förändringar i verkamheten". Men i slutänden så har arbetsgivaren rätt att vid t ex nedskärningar omlokalisera verksamheten eller arbetstagarna.

Som är arbetstagare kan du tyvärr inte kräva att få förmåner eller särskilda avtal på grund av var du bor eller din restid. Jag förstår att det känns omotiverat att pendla 4 h per dag, men om du vill komma ifrån det är det du kan göra att byta arbetsgivare/arbetsplats eller byta bostad. Du måste vid en uppsägning följa lagar och avtal, du har således ingen rätt att gå på dagen och heller inte arbetsvägra (varken betalt eller obetalt). Kort sagt kan du dessvärre inte göra eller kräva något alls förutom säga upp dig och arbeta din uppsägningstid.

Däremot tycker jag att du sakligt ska ta upp med din arbetsgivare att det sliter på dig att pendla motsvarande en halv arbetsdag, och höra om det finns något sätt att lösa det. Kanske kan du få gå på ett annat schema som ger färre resor, kanske finns det omplaceringsmöjlighet eller att du kan få en förkortad uppsägningstid. Många arbetsgivare försöker vara tillmötesgående - men det är alltså ingenting du kan kräva.

Lycka till och hoppas det snart löser sig för dig.

Vänligen,

Fick du svar på din fråga?