Har jag någon arvsrätt efter min farbror?

Hej!

Min farbror har avlidit i Danmark och jag undrar om jag och min syster har laglig rätt att ärva honom eftersom våran pappa gick bort 2009. Det finns även fler brorsbarn i Danmark som ska ärva honom. Vi måste väl få ett besked från Danmark hur det blir med arvet för han som gått bort hade inga barn eller var gift.

Tacksam för svar.

Jeanette H

Lawline svarar

Hej Jeanette!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vilken arvslag som ska tillämpas är beroende på om din farbror var dansk eller svensk medborgare samt i viss mån var han haft sin hemvist de senaste 5 åren (se lag (1935:44) om dödsbo efter dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare, som hade hemvist här i riket, m.m., samt lag (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo).

Oavsett vilken lag som är tillämplig är de svenska och danska reglerna snarlika på området och jag tror inte det för er del gör någon skillnad vilken nationell lag som tillämpas i slutändan.

Enligt svensk rätt gäller följande:

När en person har avlidit ska boet delas. Samtliga legala arvingar och eventuella testamentstagare ska kallas då dessa betraktas som dödsbodelägare. Vem som är legal arvinge bestäms i princip utifrån en turordningslista, indelad i arvsklasser. Första arvsklassen utgörs av den avlidnes barn och barnbarn, andra arvsklassen utgörs av den avlidnes föräldrar, syskon (och halvsyskon) och eventuella syskonbarn, och den tredje arvsklassen utgörs av den avlidnes far- och morföräldrar och deras barn.

Du och din syster tillhör den så kallade andra arvsklassen i egenskap av syskonbarn till den avlidne. För att ni ska kunna ärva ska det alltså (1) inte finnas några barn efter den avlidne, (2) åtminstone en av hans föräldrar måste vara avliden (eftersom föräldrarna får hälften var och barnen träder i deras ställe) och (3) er far måste också vara avliden. Så här långt verkar det se ut som att ni har rätt att ta del av arvet.

Vad som kan ställa till det är t.ex. om din far och hans bröder var halvsyskon. Ett halvsyskon har som utgångspunkt endast legal arvsrätt efter sin biologiska förälder. Detta skulle eventuellt kunna förklara ett scenario där andra brorsbarn har arvsrätt men inte ni. Om er farbror har skrivit testamente kan det också förklara varför ni lämnas utanför.

Jag hade egentligen behövt känna till mer om er familjesituation för att definitivt kunna avgöra om ni har någon arvsrätt efter er farbror eller ej. Ni får gärna ställa fler frågor eller använda våra premiumtjänster om ni känner att ni har ytterligare behov av hjälp.

Vänligen,

Peter HolmerRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”