Har jag företrädesrätt?

FRÅGA
Hej,Jag blev uppsagd pga arbetsbrist från min tjänst som servitör/biträde hos X den 15/1 - 2021 och min anställning löpte ut den 15/2 - 2021. I dokumentet som jag och min arbetsgivare undertecknade så står informationen "Om verksamhetens behov förändras framöver har Y företrädesrätt till återanställning" . Jag lämnade kort därefter in min anmälan om anspråk till återanställning den 2a Februari. Har nu blivit informerad av en f.d kollega att min arbetsgivare gjort en nyanställning inom samma tjänst jag hade. Vi var inte kollektivanslutna men vad jag förstått så har jag ändå företrädesrätt i 9 månader efter min avslutade anställning. Är detta grund för att driva ett ärende mot min f.d arbetsgivare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I Lagen om anställningsskydd (LAS) finns bestämmelser om företrädesrätt till återanställning. Det framgår inte av frågan vilken typ av anställning du har så jag antar att det är en tillsvidareanställning.

För att du ska ha företrädesrätt krävs det att du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist och inte personliga skäl och du ska ha varit anställd under sammanlagt mer än 12 månader under de senaste tre åren hos samma arbetsgivare (25 § 1 stycket LAS). Jag vet inte hur länge du har jobbat där men kommer att utgå från att du uppfyller kraven om 12 månader.

Du har förstått rätt att du har företrädesrätt i 9 månader efter din avslutade anställning (25 § 2 stycket LAS). Du har företrädesrätt till nyanställningar inom den driftenhet/kollektivavtalsområde där du tidigare var anställd och företrädesrätten omfattar alltså inte alla nyanställningar (25 § 3 stycket LAS). Med detta menas att du ska arbeta på exempelvis samma butik eller restaurang som du gjorde tidigare. Slutsatsen kan dras enligt den information som finns i din fråga att du uppfyller alla krav för företrädesrätt.

Däremot är det viktigt att veta att företrädesrätt enligt 25 § LAS är semidispositiv, vilket innebär att villkoren kan ändras genom kollektivavtal (2 § 3 stycket LAS). Jag rekommenderar därför att kolla igenom kollektivavtalet (om det finns ett sådant) innan du går vidare med ärendet.

I samband med en uppsägning är arbetsgivaren även skyldig att informera arbetstagaren om han har företrädesrätt till anställningen eller inte, samt om det krävs en anmälan för att kunna göra företrädesrätten gällande, (8 § 2 stycket och 16 § 2 stycket LAS). Arbetstagaren måste då anmäla anspråk på företrädesrätten till arbetsgivaren (27 § LAS). Arbetsgivaren är i sådana fall skyldig att erbjuda arbetstagaren anställning innan anställning inom samma driftsenhet eller kollektivavtalsområde sker.

Sammanfattningsvis verkar det vara att din arbetsgivare ha brutit mot din rätt till företräde och du kan få skadestånd för detta (38 § LAS).

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Maia Sadek
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (801)
2021-12-05 Har man rätt till alla de avtalade timmarna i ett anställningsavtal?
2021-12-03 Vad har man rätt till vid utebliven lön?
2021-11-30 Företrädesrätt till återanställning
2021-11-21 Får min arbetsgivare avbryta min provanställning utan att uppge skäl?

Alla besvarade frågor (97713)