Har jag blivit utsatt för diskriminering om jag nekas studentrabatt på grund av min ålder?

2020-02-24 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA
Hej!Jag är student och sökte medlemskap hos Sats, men nekades studentrabatt med anledning av att jag är äldre än 30 år. Är inte det åldersdiskriminering? Jag studerar på heltid och har intyg att uppvisa för det.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer dela upp svaret på din fråga i två delar. Första delen förklarar varför det är som hänt är en diskriminering. Den andra delen förklarar varför det är förbjudet för företaget att diskriminera.

Du har utsatts för en diskriminering

Regler om diskriminering finns i diskrimineringslagen. Du har behandlats sämre än andra studenter i samma situation eftersom du blivit nekad studentrabatt. Det är en diskriminering i lagens mening eftersom behandlingen har samband med din ålder (4 § diskrimineringslagen).

Det är förbjudet för företaget att diskriminera

Företaget tillhandahåller en tjänst eftersom det är ett gym. Tjänsten tillhandahålls som en verksamhet och därför är det förbjudet för företaget att diskriminera någon (12 § diskrimineringslagen).

Sammanfattning

Du har utsatts för en diskriminering eftersom du som är student blivit nekad studentrabatt på grund av din ålder. Det är förbjudet för företaget att diskriminera dig på det sättet.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen

Evelina Tanskanen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (262)
2020-03-09 Kan vi begära inträde till en hundpark eller kan man vistas där med stöd av allemansrätten?
2020-02-25 Näringsförbudets omfattning
2020-02-24 Har jag blivit utsatt för diskriminering om jag nekas studentrabatt på grund av min ålder?
2020-01-16 Samarbete mellan företag

Alla besvarade frågor (78712)