Har jag blivit inlasad?

Hej!

Jag har haft en allmän visstidsanställning med timlön under fyra års tid med ett år i taget där kontraktet förlängts hela tiden från 1 jan till 31 dec. Jag går på samma schema som de fast anställda. Jag skickar in schemaönskemål som alla andra två månader innan, och sedan läggs schemat efter det. Det brukar vara ca 8 dagar som schemaläggs. Jag rings med andra ord inte in för tillfälligt behov, utan det är planerat innan.

Vad jag läst gäller:

"Har medarbetaren haft allmän visstidsanställning längre än sammanlagt

två år under en femårsperiod övergår anställningen till en tillsvidareanställning."

Men frågan är hur LAS-dagar räknas? Jag har också hittat följande information:

"Även för visstidsanställda och vikarier räknas den sammanlagda anställningstiden för de tillfällen när arbetstagaren är anställd hos en och samma arbetsgivare.

Men har man anställning dag för dag eller kortare perioder, där man till exempel rings in för arbete, är det bara de dagar man är anställd som räknas som Las-dagar.

Dagar och ledigheter som ligger utanför räknas inte in."

"Om visstidsanställningarna löper från och med ett datum till och med ett annat datum så räknas alla dagar, även de dagar du var schemaledig (lördag – söndag om du jobbar kontorsarbetstid). De dagar du ringts in räknas dag för dag."

Min fråga är alltså om jag har rätt till en tillsvidareanställning eller inte?

Lawline svarar

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du har en allmän visstidsanställning som gäller för ett år i taget, dvs mellan 1 januari och 31 december. Eftersom du då har en bestämd anställningsperiod fastställd i anställningsavtalet så ska man vid uträkning av LAS-dagar utgå från din sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Detta innebär att du, då du arbetat i totalt fyra år på allmän visstidsanställning, har rätt till en tillsvidareanställning om minst två av dessa åren är under en 5årsperiod, lagen om anställningsskydd 5a§ 1st 1p.

Är du fackligt ansluten och din organisation har kollektivavtal på arbetsplatsen kan det dock finnas regler som avviker från lagen om anställningsskydd. Jag rekommenderar dig därför att kolla i kollektivavtalet för att se vilka regler som gäller just på din arbetsplats. Är du inte fackligt ansluten, eller saknas kollektivavtal, gäller lagen om anställningsskydd och utifrån din beskrivning av anställningen anser jag att du har rätt till en tillsvidareanställning enligt lagen om anställningsskydd 5a§ 1st 1p.


Hoppas du fått svar på din fråga!

Sofia HolgerssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo