Har jag besittningsskydd när hyresvärden vill riva huset?

Hej

Min fastighetsägare ska riva huset där jag har min butik våren 2020 jag har kontrakt till slutet 22

i mitt hyreskontrakt står inget om förbehåll om förändringar hos ägaren.. Fastighetsägaren påstår att vid rivning gäller andra regler d.v.s att en uppsägning därefter måste jag lämna lokalen efter 9 månader.

Fastighetsägarer har mycket sämre ersättningslokal till mig. Har de rätt eller kan jag stanna mina 3 år

Mvh

Johanna

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om hyra finns främst i 12 kap. jordabalken (JB). De flesta regler kring hyra är desamma när det rör sig om hyra av lokal eller hyra av bostad, men skiljer sig i vissa fall.

Besittningsskyddet

Besittningsskyddet för den som hyr lokal är utformat på ett annat sätt än för den som hyr en bostad. Vanligtvis pratar man om att den som hyr en lokal har ett så kallat indirekt besittningsskydd och därför ingen omedelbar rätt till förlängning av avtalet. Den som hyr en lokal har indirekt besittningsskydd om hyresförhållandet har varat i mer än nio månader. Det indirekta besittningsskyddet innebär att hyresgästen i vissa fall kan få ersättning av hyresvärden för den ekonomiska förlust hyresgästen lider på grund av att hyresförhållandet upphör.

Vad gäller vid rivning?

Rivning av ett hus är en besittningsbrytande grund. För att hyresvärden inte ska behöva betala ersättning behöver hyresvärden (om det inte finns en rivningsklausul i hyresavtalet, vilket inte finns i ditt fall) erbjuda en annan lokal till hyresgästen som uppfyller vissa grundläggande krav. Hyresgästen ska till exempel kunna bedriva samma verksamhet i den nya lokalen under samma förutsättningar.

Sammanfattning

Bedömningen om huruvida ersättningslokalens skick är godtagbart eller inte får göras i varje enskilt fall. Om det är som du säger att den är sämre uppfyller den kanske inte kravet, beroende på hur mycket sämre den är. Jag kan inte svara med säkerhet eftersom det inte framgår av frågan hur mycket sämre lokalen är och varför den är sämre. I de fall ersättningslokalen inte anses uppfylla de krav som ställs har du rätt att få ekonomisk ersättning av din hyresvärd. Sammanfattningsvis har du inte direkt besittningsskydd och kan därför inte stanna kvar men har en rätt att få ersättning om den nya lokalen inte uppfyller kraven.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Cecilia LindeborgRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning