Har jag besittningsskydd?

2017-11-19 i Hyresavtal
FRÅGA
Jag har sedan 2010 bott i en utav det kommunala bostadsbolagets studentlägenheter. I avtalet står det att objektet är studentlägenhet, men lägenheten är i en hyresfastighet med blandade hyresgäster. I avtalet står även att det gäller "2010---- tills vidare" och det står inget om att jag frånsäger mig besittningsskydd eller att jag måste flytta efter studier etc.För ett antal år sedan kontaktade jag även hyresvärden och frågade vad som hände när jag inte längre studerade och fick som svar att de inte sparkar ut någon, men gärna ser att man söker nytt boende.Nu har jag fått brev från hyresvärden där de uppmanar mig att flytta då jag inte längre studerar.Min fråga: Har hyresvärden rätt att säga upp mitt avtal för att jag inte längre studerar, eller kan jag hävda besittningsrätt efter såhär många år? Får tillägga att jag aktivt söker ny lägenhet hos samma hyresvärd men staden är full och det tar tid. Vill inte bli kastad på gatan innan jag får tag i ett nytt vettigt boende.Tack för hjälpen! :)
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hyra av delar av fastighet regleras i Jordabalkens 12 kapitel, som också kallas för Hyreslagen. Ditt hyresavtal gäller på obestämd tid och måste alltså sägas upp för att sluta gälla, se jordabalken 12 kapitlet 3 §. Uppsägningstiden är 3 månader. Däremot, trots uppsägning har du som hyresgäst i regel rätt till besittningsskydd, alltså rätt till förlängning av avtalet, se jordabalken 12 kapitel 46 §. Besittningsskyddet innebär alltså att du som hyresgäst har rätt att få hyresavtalet förlängt när din hyresvärd säger upp det.

Besittningsskyddet gäller i regel men det finns vissa undantag. Detta är exempelvis om du och din hyresvärd avtalat om att du inte ska ha något besittningsskydd, eller om hyresförhållandet varat kortare än nio månader. Skyddet kan också upphöra att gälla under vissa speciella omständigheter om hyresgästen exempelvis misskött sig och därigenom förverkat sin hyresrätt eller om fastigheten ska genomgå ombyggnationer. Att du inte längre studerar är alltså generellt sett inte tillräcklig grund för att besittningsskyddet ska anses upphöra och du har därför rätt till förlängning av ditt avtal om hyresvärden skulle säga upp det.

Studentboenden har däremot karaktären av ett genomgångsboende och är avsedda för aktivt studerande studenter. Efter prövning kan Hyresnämnden komma fram till att hyresvärden har rätt att säga upp en student som inte längre studerar om den bott kvar i lägenheten en relativt lång tid efter avslutande studier.

Om hyresvärden och du skulle vara oense om besittningsskyddet gäller eller inte avgörs tvisten av Hyresnämnden.

Sammanfattning: Du har som regel rätt till besittningsskydd trots att du inte längre studerar, skulle du bli uppsagd innan du hittar nytt boende kan ett tips vara att kontakta Hyresnämnden eller en jurist.

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny fråga!

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1646)
2021-11-30 Besittningsskydd vid privat uthyrning
2021-11-30 Djurförbud- hyresrätt
2021-11-27 Vilken uppsägningstid gäller?
2021-11-24 Har arbetsgivaren större handlingsutrymme när denne agerar hyresvärd än vad andra hyresvärdar normalt sett har?

Alla besvarade frågor (97676)