Har jag ångerrätt enligt konsumentköplagen?

2021-11-27 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Jag köpte en frysvara från en kassörska och direkt därefter lämnade jag tillbaka den. Han sa att det inte var någon ångerrätt på frysvaror. Har han rätt och måste man skriva under sitt namn efter åtrlämnandet? Jag kände inte för att göra det efter att ha slösat min tid på att övertala han.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du – i egenskap av konsument – köpte en frysvara i en matvarubutik (hos en näringsidkare) och direkt därefter önskade lämna tillbaka den, men att kassören då menade att det inte var någon ångerrätt på frysvaror och att du därför undrar om det verkligen stämmer.


Frågor om köp mellan näringsidkare och konsumenter regleras i konsumentköplagen (KköpL).


Det finns ingen allmän ångerrätt

En konsument som ingår ett avtal med en näringsidkare utanför dennes affärslokal – till exempel genom internet, postorderförsäljning, telefonförsäljning, hemförsäljning eller liknande – har alltid rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom att lämna eller sända näringsidkaren ett meddelande därom inom 14 dagar (2 kap. 10 § lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler). En konsument som ingår ett avtal med en näringsidkare i dennes affärslokal har dock inte samma rätt att frånträda avtalet. Det vill säga, en konsument som har köpt en vara i näringsidkarens butik kan inte frånträda köpet enbart för att han, hon eller hen har ångrat sig (om inte annat har avtalats).


Om det är fel i varan

Däremot: om varans art, mängd, kvalitet och/eller andra egenskaper inte stämmer överens med avtalet, är varan felaktig (16 § KköpL). I en sådan situation får köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet (22 § KköpL). Detsamma gäller om varan avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta (16 § KköpL).


Hävning påminner om ångerrätt. Att köpet hävs, innebär nämligen att säljarens skyldighet att överlämna varan och köparens skyldighet att betala och medverka till köpet bortfaller. För rätt till hävning krävs dock att avhjälpande och omleverans inte kommer i fråga samt att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för konsumenten (29 § KköpL).


Slutsats

Det korta svaret på din fråga är alltså att kassören hade rätt; en konsument som har köpt en vara i en näringsidkares butik kan inte frånträda köpet enbart för att han, hon eller hen ångrar sig (om annat inte har avtalats). Om varan är felaktig – däremot –, har konsumenten rätt till hävning, i fall avhjälpande och omleverans inte kommer i fråga samt om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse.


Hoppas att mitt svar var till hjälp och tveka inte att höra av dig igen om ni har fler frågor!


Vänligen,

Casper Eriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1343)
2022-01-16 Kan säljare annullera order och kräva ersättning pga. felaktig kunduppgift?
2022-01-13 Ska konsumenten stå för kostnaderna för en felaktig vara?
2022-01-11 Rätt att häva köpet efter ett reparationsförsök?
2022-01-10 Gäller reklamationsrätten när säljaren har utgett en kortare garanti?

Alla besvarade frågor (98495)