Har jag alltid rätt till OB- ersättning?

FRÅGA
Hej.Min fråga skulle vara att jag arbetar från 12-20.30. Jag får en extra, för att jag jobbar på eftermiddagen, och i så fall vad kan jag göra för att få det här eftersom min chef inte betalar för det. Tack för svaret.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om jag har tolkat din fråga rätt undrar du om dina rättigheter att få ut ersättning för obekväm arbetstid, även kallat OB-ersättning.

När har du rätt till OB-ersättning?

När du jobbar sent på kvällen kan du ha rätt till extra betalt. En sådan extra betalning kallas OB-ersättning. OB-ersättning är inte något som följer av lagen utan något som arbetsgivare och arbetstagare kommer överens om. Ofta finns överenskommelser om OB-ersättning i kollektivavtal men det går också bra att komma överens med sin chef utan att det finns ett kollektivavtal, exempelvis kan det stå i anställningsavtalet.

Du har alltså rätt till OB-ersättning endast om det finns en sådan skyldighet för din chef genom kollektivavtal, anställningsavtal eller annan överenskommelse.

Om chefen inte betalar ut OB-ersättning?

Om din chef har en skyldighet att betala ut OB- ersättning enligt kollektivavtal som finns på arbetsplatsen råder jag dig att i första hand kontakta fackförbundet på din arbetsplats. De vet vad som står i avtalet och kan hjälpa dig vidare. Följer chefen inte det som står i kollektivavtalet så är det ett avtalsbrott.

Finns inget kollektivavtal på arbetsplatsen så får du istället läsa vad som står i ditt anställningsavtal eller någon annan överenskommelse du och din chef har. Ska chefen enligt överenskommelse eller avtal betala ut OB-ersättning så måste chefen också göra det. Om det följer av överenskommelse eller anställningsavtalet att du har rätt till OB- ersättning under en del av dina arbetstid men att chefen inte har betalat ut det till dig kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten för att ansöka om betalningsföreläggande ( 2 § Lag om betalningsföreläggande). Betalningsföreläggande innebär enkelt uttryckt att kronofogdemyndigheten hjälper dig att få betalt. Tydliga instruktioner om hur du ansöker om betalningsföreläggande hittar du på kronofogdemyndighetens hemsida.

Sammanfattningsvis är mitt råd att du först kontrollerar om du har rätt till OB-ersättning enligt kollektivavtal eller annars anställningsavtal eller annan överenskommelse. OB- erättning är nämligen ingen rättighet som följer av lagen. Finns kollektivavtal råder jag dig att i första hand ta kontakt med fackförbundet på din arbetsplats. Har du rätt till OB-tillägg genom överenskommelse eller anställningsavtal råder jag dig först att prata med chefen om ni kanske kan ni komma överens. Vägrar chefen att betala vänder du dig till kronofogdemyndigheten med en ansökan om betalningsföreläggande.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Hör av dig om du behöver mer hjälp för att komma vidare i ditt ärende.

Hälsningar,

My Öhman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom OB-ersättning och övertid (77)
2021-08-15 När har jag rätt till mertidsersättning?
2021-08-10 Hur lång tid tillbaka kan jag kräva OB-ersättning som jag inte fått?
2021-07-11 Har jag rätt till extra ersättning när jag blir beordrad att jobba utöver ordinarie arbetstid?
2021-05-17 Hur fungerar OB-ersättning?

Alla besvarade frågor (96482)