​Har inneboende rätt att säga upp ett hyresavtal i förtid?

2020-05-11 i Hyresavtal
FRÅGA
Har hyrt ut ett rum i min lägenhet. Muntligt var det sagt att personen skulle hyra till oktober 2020. Personen studerar. Nu när vi drabbats av Covid-19 kommer inte studierna starta förrän tilk hösten kanske. Nu vill hyraren avsluta kontraktet. Kan man göra så? Nu står jag utan inkomst. Vad är rätt och fel? Tacksam för svar. Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att det är du som äger bostaden och därmed kommer lag om uthyrning av egen bostad (förkortas med LUEB) att bli aktuell för att svara på din fråga. LUEB gäller även om endast en del av lägenheten hyrs ut.

LUEB är en ganska kort lag som inte reglerar alla hyresrättsliga förhållanden. Det innebär att jordabalken kan komma att bli aktuell, om inte något annat har föreskrivits i LUEB, 1 § andra stycket LUEB.

Ett muntligt avtal är giltigt

LUEB nämner ingenting om hur ett hyresavtal ska ingås, därmed kommer stöd att hämtas från jordabalkens 12 kap. 2 § första stycket som reglerar om hyresavtal.

Det muntliga avtalet som du har ingått med hyresgästen är giltigt, 12 kap. 2 § första stycket jordabalken. För att 12 kap. 2 § första stycket säger att hyresavtalet ska ingås skriftligt om du eller hyresgästen vill det, men varken du eller hyresgästen har sagt att det ska vara skriftligt, därmed är det muntliga hyresavtalet också giltigt. Men problematiken med muntliga hyresavtal är att bevisningen är ganska svår.

Hyresgästen har rätt att säga upp hyresavtalet i förtid

Du och hyresgästen har bestämt att hyresgästen ska få hyra fram till oktober 2020 och det innebär att hyresavtalet är på bestämd tid. Hyresavtalet för din hyresgäst går ut oktober 2020, men det innebär inte att hyresgästen inte kan säga upp hyresavtalet i förtid. För att enligt 3 § andra stycket LUEB har hyresgästen en månads uppsägningstid, vilket innebär att han/hon har rätt att säga upp hyresavtalet i förtid även om hyresavtalet inte har gått ut än.

En månads uppsägningstid innebär att om din hyresgäst har exempelvis sagt upp hyresavtalet 10 maj så innebär det att avtalet går ut 30 juni.

Sammanfattningsvis innebär det att hyresgästen har rätt att säga upp hyresavtalet i förtid med en månads uppsägningstid.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Rahime Duman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1505)
2021-02-17 När har jag rätt att få nedsatt hyra?
2021-02-15 Kan jag på något sätt bryta företagets hyresavtal?
2021-02-15 Kan gynnande beslut om lägenhet ändras?
2021-02-12 Betalningsskyldighet under en uppsägningstid

Alla besvarade frågor (89534)