Har hyresvärden rätt att renovera under uppsägningstiden?

2021-04-10 i Hyresavtal
FRÅGA
Får hyresvärden efter uppsägning under de 3 månader som uppsägningen gäller komma och börja renovera innan jag flyttat?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler avseende uppsägningstid

Under uppsägningstiden har hyresgästen fortsatt rätt att nyttja lägenheten och är även skyldig att under denna tid betala hyra för lägenheten. Om hyresgästen vill får denne flytta ut från lägenheten innan uppsägningstiden har gått ut, men då kvarstår betalningsskyldigheten för hyran av lägenheten tills det att uppsägningstiden löpt ut. För det fall en hyresgäst vill flytta ut innan uppsägningstiden gått ut och hyresvärden redan hittat en ny hyresgäst som kan flytta in under pågående uppsägningstid så kan hyresgästen och hyresvärden avtala om att hyresgästen exempelvis inte behöver betala hyra för hela uppsägningstiden.

Hyresvärden väljer att renovera under uppsägningstiden

Som ovan nämnt gäller hyresavtalet som vanligt även under uppsägningstiden och en hyresgäst har rätt till att bruka lägenheten till dess att uppsägningstiden löpt ut. Om en hyresgäst inte kan använda sin lägenhet så som det är tänkt, kan hyresgästen ha rätt till nedsättning av hyran under den tid lägenheten är i bristfälligt skick (12 kap. 16 § jordabalken). Om en hyresvärd vill utföra en renovering som innebär men eller hinder i hyresgästens nyttjanderätt har denne således rätt till nedsättning av hyran. Dock får nedsättning på grund av hinder och men för återställande och underhåll av lägenhet avtalas bort. En sådan klausul medför att prisnedsättningsmöjlighet utgått till följd av att hyresvärden låter utföra arbete för att sätta lägenheten i avtalat skick eller för att utföra sedvanligt underhåll av lägenheten eller fastigheten i övrigt eller annat arbete som särskilt anges i avtalet (12 kap. 16 § 3 st jordabalken). Det är därför viktigt att granska hyreskontraktet noga

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller om du vill ha något i svaret förtydligat.

Hälsningar,

Ranya Eliassi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?