Har hyresvärden rätt att i avtal förbjuda andrahandsuthyrning?

Vi hyr ett fritidshus på arrenderad mark och i avtalet står det att andrahandsuthyrning ej är tillåten. Kan markägaren frånta oss rätten att hyra ut kortare perioder via AirBnb?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på lawline med din fråga.


Av din fråga framgår att du hyr fritidshuset och jag tolkar det såsom att du hyr detta fritidshus av markägaren, eftersom du undrar om markägaren har rätt att förhindra er från att hyra ut fritidshuset i andrahand via AirBnB. I mitt svar kommer jag att hänvisa till jordabalken  (JB) som innehåller regler om hyra.


Vad gäller?

Ett hyresavtal kan innehålla flera villkor och regler, men om dessa regler strider mot bestämmelserna i jordabalken gällande hyra är dem utan verkan mot hyresgästen (12 kap. 1 § JB). Vid upplåtelse av lägenhet i andra hand, d.v.s. andrahandsuthyrning krävs att hyresgästen har fått hyresvärdens godkännande till att hyra ut lägenheten (12 kap. 39 § JB). Detta innebär att en hyresgäst enligt lag behöver ett samtycke från hyresvärden för att få hyra ut lägenheten i andra hand. Om du har fått ett tillstånd till andrahandsuthyrning av hyresnämnden kan du dock ha rätt att hyra ut fritidshuset i andra hand. Tillstånd från hyresnämnden kan lämnas om det finns beaktansvärda skäl för upplåtelsen p.g.a. särskilda familjeförhållanden, ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelser eller jämförbara förhållanden. Tillstånd kan även lämnas om hyresvärden inte har en befogad anledning att neka andrahandsuthyrningen och hyran inte överstiger en skälig hyra (12 kap. 40 § JB).


Slutsats:

Om du skulle få ett tillstånd från hyresnämnden att hyra ut fritidshuset i andra hand skulle hyresavtalet strida mot jordabalkens regler och villkoret skulle inte vara giltigt, dock krävs det tillstånd från hyresvärden om tillstånd från hyresnämnden saknas. Eftersom det inte framgår varför du vill hyra ut i andra hand kan jag inte bedöma dina möjligheter att få tillstånd till andra hands uthyrning av hyresnämnden. Min bedömning blir därmed att hyresvärden inte har rätt att hindra dig från att hyra ut i andrahand om du har fått ett tillstånd från hyresnämnden. Om du inte har ett tillstånd från hyresnämnden är det dock hyresvärden som avgör om du får hyra ut fritidshuset i andra hand.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.


Vänligen,

Erika StålhammarRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”