Har hyresvärdar rätt till utdrag ur belastningsregistret?

2020-08-25 i Sekretess
FRÅGA
Hyresvärd i Ystad hämtar ut utdrag ur brottsregistret utan att först tala om för sökande att dom tänker göra det. Är detta verkligen lagligt?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är endast du som enskild och vissa särskilda myndigheter som har rätt att begära ut uppgifter ur belastningsregistret enligt 6-10 §§ Lag (1998:620) om belastningsregister. De myndigheter som är berättigade detta är bland annat säkerhetspolisen och skatteverket enligt 6 § Lag (1998:620) om belastningsregister. Därmed har inte din hyresvärd rätt att begära ut dina uppgifter ur belastningsregistret utan din vetskap och tillåtelse.

Vänligen,

Andrea Vrcic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (251)
2021-04-22 Skaderekvisit i sekretessbestämmelser
2021-04-17 Får polisen lov att lämna ut resultatet av ett drogtest till socialtjänsten?
2021-03-30 Vart anmäler man brott mot offentlighet- och sekretesslagen?
2021-03-29 Gäller sekretess för patientjournaler även om de använts som underlag för en dom?

Alla besvarade frågor (91410)