Har hyresgästerna ett solidariskt betalningsansvar?

2017-08-30 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej,Jag har hyresgäster som har valt att separera. De står båda på kontraktet men "han" i förhållandet hävdar att han bara behöver betala "sin del" av hyran (alltså hälften) under deras tre månaders uppsägningstid. Detta får han veta efter att ha varit i kontakt med en advokat. Jag hävdar dock att de har solidariskt ansvar när det gäller hyran, alltså att dem har ett gemensamt ansvar att se till att hela hyra betalas. Vad är det som gäller?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som så att du funderar kring hyresgästers eventuella solidariska betalningsansvar.

I ditt fall är båda hyresgästerna bundna till hyresavtalet, således föreligger ett så kallat solidariskt ansvar för dem att uppfylla prestationerna som åligger dem, bland annat att betala hyran. Detta i sig innebär att du som hyresvärd kan vända dig till båda hyresgästerna eller bara en av dem för att kräva in hela din fordran. Den av hyresgästerna som betalar hela fordran har sedan en regressrätt mot den andra hyresgästen.
Sammanfattningsvis stämmer det som du hävdar, att hyresgästerna har ett solidariskt betalningsansvar gentemot dig. I enlighet med huvudregeln och den avtalsrättsliga principen, pacta sunt servanda, ska avtalet och era överenskommelser hållas och inte kunna komma att äventyras på grund av deras separation.

Vi på Lawline önskar dig fortsatt lycka till i ditt ärende.

Med vänlig hälsning,

Linn Östman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1646)
2021-11-30 Besittningsskydd vid privat uthyrning
2021-11-30 Djurförbud- hyresrätt
2021-11-27 Vilken uppsägningstid gäller?
2021-11-24 Har arbetsgivaren större handlingsutrymme när denne agerar hyresvärd än vad andra hyresvärdar normalt sett har?

Alla besvarade frågor (97623)