Har hovrätten beviljat prövningstillstånd i mitt mål?

2019-07-18 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej. Jag har överklagat en dom gällande vårdnad,boende och umgänge. I dagarna fick jag sänt till mig aktbilaga 10 gällande personuppgifter domstolen har att förhålla sig till. Det fanns nu ett nytt målnummer knutet till hovrätten som då inte var detsamma dom u tingsrätten, Vad jag undrar är om hovrätten med detta beviljat prövotillstånd och kommer pröva ärendet på nytt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att hovrätten ska pröva tingsrättens dom eller beslut krävs det som huvudregel prövningstillstånd (49 kap. 12 § rättegångsbalken). Om du vill läsa om i vilka situationer hovrätten ger prövningstillstånd rekommenderar jag dig att klicka på den här länken till Sveriges Domstolars webbplats.

Jag kan tyvärr inte svara på om hovrätten har meddelat prövningstillstånd utifrån uppgifterna i din fråga. När ett överklagande kommer in till hovrätten registreras det med ett nytt målnummer där. Detta behöver dock inte betyda att hovrätten har meddelat prövningstillstånd. Jag rekommenderar dig att kontakta den hovrätt som handlägger ditt överklagande och fråga om prövningstillstånd har meddelats. Det går bra att kontakta alla domstolar via både telefon och e-post. Förklara ditt ärende och uppge målnumret så kommer du få svar på din fråga där.

Hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Jakob Osmo
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1035)
2020-07-06 Möjligt att överklaga dom i brottmål på grund av att offentlig försvarare gjort ett dåligt jobb?
2020-06-28 "Hur kan jag stämma en socialsekreterare?"
2020-06-28 Kan man byta försvarsadvokat?
2020-06-28 Vilka etiska regler måste jurister följa?

Alla besvarade frågor (81822)