Har hemsidor såsom Hitta.se/Ratsit.se/Eniro.se rätt att publicera personuppgifter utan samtycke?

Hej,

Jag undrar om sidor som Hitta/ Eniro/ Ratsit har rätt att publicera personuppgifter utan min samtycke.

Det är rätt skrämmande att alla som vet ditt namn eller fordons registreringsnummer har möjlighet att få information om hur gammal är du/ vart man bor/ om man har barn och även mer skrämmande att man kan få information om lön/ kapital.

Tack för svaret

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Hemsidor såsom Hitta.se, Ratsit.se och Eniro.se har utgivningsbevis, vilket kommer att prägla svaret på denna fråga.

Mitt svar på din fråga är disponerat på så sätt att jag först förklarar vad som menas med utgivningsbevis, och därefter förklarar jag hur det får relevans för din fråga. Som utgångspunkt kommer jag att redogöra för reglerna i yttrandefrihetsgrundlagen.

Utgivningsbevis – vad innebär det?

Med ett utgivningsbevis kan en webbplats eller databas bli grundlagsskyddad. Detta grundlagsskydd betyder att uppgifter kan publiceras på hemsidan på ett sätt som annars hade varit otillåtet. Detta får betydelse för vilken effekt som reglerna om personuppgiftsbehandling får, och utgivningsbeviset gäller i tio år (1 kap. 6 § yttrandefrihetsgrundlagen). Man ansöker om utgivningsbevis hos Myndigheten för press, radio och tv.

Mot bakgrund av det som ovan har beskrivits ska konsekvenserna nu förklaras mer konkret. Hemsidor som skyddas av utgivningsbevis har möjlighet till att publicera personuppgifter i enlighet med yttrandefriheten, och föreskrifter om personuppgiftsbehandling såsom patientskyddslagen och offentlighets- och sekretesslagen får därmed inte effekt om det sker på bekostnad av yttrandefriheten (1 kap. 5 § yttrandefrihetsgrundlagen). Grundlagsskyddet är därmed mycket starkt, eftersom grundlagar trumfar ut övriga lagar av lägre rang. Genom att hemsidorna enbart publicerar personuppgifter som andra kan få tillgång till, har inte något brott såsom exempelvis förtal, olaga hot eller förolämpning i brottskatalogen i 7 kap. tryckfrihetsförordningen begåtts (observera att brotten regleras i tryckfrihetsförordningen och inte yttrandefrihetsgrundlagen). Därför är publiceringen av personuppgifter inte heller straffbart i lagens mening (5 kap. 1 § yttrandefrihetslagen).

Kan dataskyddsförordningen GDPR hindra hemsidorna från att publicera personuppgifter?

Viktigt att notera är att dataskyddsförordningen GDPR existerar, men dock har dess bestämmelser om samtycke och avvägningar ingen påverkan när det avser hemsidor med utgivningsbevis. Anledningen till detta är att Sverige som medlemsland får göra undantag från förordningen om det behövs för att värna om yttrandefriheten (9 kap. art. 85 GDPR-förordningen). Dataskyddsförordningen GDPR kan därmed inte leda till att du kan hindra hemsidorna från att avslöja dina personuppgifter.

Slutsats: Med anledning av det starka skyddet för yttrandefrihet i Sverige har hemsidor såsom Ratsit.se, Hitta.se och Eniro.se rättsligt stöd för publiceringen av personuppgifter på deras sidor. Även om ditt samtycke saknas finns det tyvärr ingen möjlighet till att hindra dem från att använda sig av utgivningsbeviset.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har ytterligare funderingar är du givetvis välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Janine HindemarkRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Yttrandrefrihetsgrundlagen (YGL)? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo