Har halvsystern rätt till laglott om den avlidne testamenterat bort all egendom till en vän?

Hej!

Om en person avlider och endast har en halvsyster som släkting, dvs personen har ingen partner, barn eller föräldrar och personen har testamenterat hela kvarlåtenskapen till en vän. Har halvsystern någon arvsrätt/laglott eller tillfaller hela kvarlåtenskapen vännen?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid frågor om arv är reglerna i ärvdabalken (ÄB) tillämpliga. Det är bara den avlidnes bröstarvingar som har rätt till laglott när den avlidne har testamenterat bort kvarlåtenskapen. (7 kap. 1 § ÄB) Bröstarvingar är den avlidnes barn, eller om de är döda, den avlidnes barnbarn. (2 kap. 1 § ÄB)

Personen har därför rätt att testamentera bort hela kvarlåtenskapen till sin vän. Halvsystern har inte rätt till någon laglott eftersom hon inte är en bröstarvinge till den avlidne.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med Vänliga Hälsningar

Annelie BurströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning