Har grannen rätt att klippa ner ogräs på min tomt ?

2019-08-23 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Har grannen rätt att klippa ogräs inne på vår tomt med hänvisning till att det tränger igenom hans staket. Jag hävdar att han enbart har rätt att klippa på sin sida om tomtgränsen.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Rättsförhållandet mellan grannar regleras i 3 kap. Jordabalken (JB). Huvudregeln mellan grannar är att man ska visa skälig hänsyn till varandra enligt 3 kap 1 § JB.

Det finns inget i lag som reglerar ogräs. Det är därmed antagligen den allmänna regeln om hänsyn som du och din granne måste ta ställning till. Det är inte klarlagt hur långt denna hänsynsregel sträcker sig. Lagtexten ger inte någon närmare vägledning kring skyldighetens innebörd, omfattning eller vilka påföljder en överträdelse medför.

I 3 kap. 2 § fastställs det vad som gäller i fråga om grenar eller rötter som tränger in från ett intilliggande område. Innebörden av 2 § är att en fastighetsägare har rätt att klippa ner en gren som sträcker sig över från grannfastigheten, om grenen utgör en oangelägenhet. Bestämmelsen i 2 § innebär en rätt för en granne att själv klippa bort den del av växtligheten som tränger in på den egna tomten. Grannen har trots allt inte rätt att klippa ner växtlighet på annans tomt.

Begreppet "skälig hänsyn" skulle i ditt fall kunna innebära en skyldighet att klippa ogräset så att det inte tränger in på grannens tomt. Det är dock fråga om en bedömning från fall till fall där omständigheter och förutsättningar spelar stor roll. Jag rekommenderar att du och din granne för en diskussion och försöker komma fram till en lösning som passar er. Dock har inte grannen någon rätt att utan tillstånd klippa ner ogräset på din sida av tomten.

Vänligen,

Ellen Hägerström
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå 012 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-24 01:42
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1875)
2019-09-22 Behöver man bygglov för återuppbyggnad efter brand?
2019-09-19 Värdering av fastighet
2019-09-18 Om grannens ogräs växer in på ens egna tomt, vem är skyldig att ta bort det?
2019-09-16 Vad gäller vid försäljning och förvaltning av samägd jordbruksfastighet?

Alla besvarade frågor (72982)