FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt30/07/2017

Har grannen rätt att kapa häcken?

För 10 år sedan planterade vi, med muntligt godkännande av grannen, en thujahäck på tomtgränsen mellan våra fastigheter. Nu, efter 10 år, har grannen utan att meddela oss först kapat/skalat hela häcken, uppemot en meter upp, ända in mot stammen på sin sida. Vi påtalade detta och menade att han gjort fel. Han gick då med på att det kanske var något förhastat. Efter några timmar kom han tillbaka och var upprörd. Han gav oss två alternativ: antingen skulle han kapa varenda gren på hans sida eller så skulle vi flytta häcken (20 meter lång, 2 meter hög). Han har nu fortsatt att kapa grenar varje dag. Hans fru skriker åt oss när vi vattnar häcken och våra barn är numera rädda för grannarna. Vad ska vi göra? Polisanmäla?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som så att du funderar kring vilka åtgärder som kan vidtas vid eventuell skadegörelse av fast egendom.

Till att börja med regleras frågor om grannars rättsförhållande i jordabalken (JB).

Grannar som nyttjar och vidtar åtgärder med sin egen eller annans fasta egendom ska se till att åtgärden inte orsakar besvär för andra genom att ta hänsyn till omgivningen.
(3 kap. 1 § JB).

Om en gren tränger in på en fastighet från en annan intilliggande fastighet och detta orsakar olägenhet för fastighetsägaren, får grenen tas bort. Om borttagandet av grenen kan befaras medföra betydande skada för grannen, så ska dock grannen beredas tillfälle att själv utföra åtgärden.
(3 kap. 2 § JB).

Exempelvis kan en olägenhet vara om det föreligger en risk för att grenar eller liknande medför skada på den intilliggande fastigheten eller att fastighetsägaren har svårt att nyttja fastigheten. Det kan t.ex. handla om. att en gren tappar sina löv på en välvårdad gräsmatta.

I detta fall har er granne muntligen samtyckt häcken mellan era tomtgränser. En muntlig överenskommelse är juridiskt bindande. Trots detta kan häcken medföra olägenheter såsom skada eller nyttjandebegränsning av er grannes fastighet, som gör det legitimt för honom att ta bort delar av häcken. I detta fall skulle dock er granne ha tagit hänsyn till omgivningen genom att uppmärksamma er på olägenheten och bereda er tid och tillfälle att själva ta bort grenarna eller komma överens om en åtgärd som hade fungerat för båda parter. Om det nu är så att er grannes åtgärder har orsakat betydande skada på häcken, så kan detta medföra att han har gjort sig skyldig för skadegörelse i enlighet med brottsbalkens 12 kap. och blir därtill skadeståndsskyldig i enlighet med skadeståndslagen.

Jag skulle först och främst rekommendera er att samtala med er granne och försöka komma överens om en skälig ersättning för skadan, vilket kräver en värdering. Om detta inte skulle fungera så rekommenderar jag er att polisanmäla er grannes förfarande eftersom att det verkar som att er granne avsiktligen har kapat grenarna och/eller rikta ett skadeståndskrav mot honom vid tingsrätten.

Hoppas att du har fått svar på din fråga. Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Linn ÖstmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000