Har förstahandshyresgästen det yttersta ansvaret för att betala hyran?

Finns det i lagen Jordabalken där det är alltid den som är första hands kontrakt gäst som är den skyldig till hyran?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den som i första hand hyr en lägenhet har ett flertal skyldigheter enligt 12 kap jordabalken och vanligen enligt det aktuella hyresavtalet. En sådan skyldighet är exempelvis att betala hyra för hyresrätten. Det föreligger alltså ett hyresförhållande mellan förstahandshyresgästen och hyresvärden. De skyldigheter som följer av detta hyresförhållande enligt hyresavtalet och 12 kap jordabalken upphör inte bara för att förstahandshyresgästen hyr ut lägenheten i andra hand. Som förstahandshyresgäst ansvarar man alltså ändå för lägenheten och för att hyran betalas i tid, oavsett om andrahandshyresgästen betalar denna eller inte. Detta följer dock inte av en specifik bestämmelse i jordabalken, utan kan snarare anses följa av allmänna avtalsrättsliga principer.

Vänligen,

Marika JaanisteRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning