Har Försäkringskassan rätt att begära ut uppgifter från bank?

2020-06-13 i Försäkringskassan
FRÅGA
Hej, har Försäkringskassan rätt att begära uppgifter från min bank om mina tillgodohavanden där och har, i så fall, banken rätt att lämna ut dessa uppgifter. Jag har inte själv blivit ombedd att lämna dessa uppgifter och jag fick vetskap om detta först i efterhand. Uppgifterna har använts av FK som underlag förbeslut om bidrag från FK. Tack
SVAR

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline.

Den här typen av frågor regleras av Socialförsäkringsbalken (SFB).

Banker och andra penninginrättningar ska på begäran lämna uppgifter till Försäkringskassan i ärenden om äldreförsörjningsstöd, bostadsbidrag och bostadstillägg som avser en namngiven person när det gäller förhållanden som är av betydelse för tillämpningen av Socialförsäkringsbalken (31 § samt 33 § SFB). Således innebär detta att Försäkringskassan haft rätt att begära ut dessa uppgifter.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäkringskassan (196)
2021-01-14 Har man rätt till a-kassa om man har varit sjukskriven över 5 år men med avbrott för några månaders arbetsträning med aktivitetsstöd?
2020-12-21 Hur beräknas sjukpenningen?
2020-12-04 Hur överklagar jag ett förvaltningsbeslut?
2020-11-17 Barnbidrag och växelvist boende

Alla besvarade frågor (88076)