Har försäkringskassan rätt att be om att få ut uppgifter från en förskola?

Försäkringskassan vill ha information från en förskola om vilken som hämtar och lämnar ett visst barn på förskolan. De vill även ha föräldrarnas adress. Är det ok?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Svaret på din fråga är beroende av om det rör sig om en kommunal eller privat förskola.

Om det rör sig om en kommunal förskola så faller denna under begreppet "myndighet" i SFB(Socialförsäkringsbalken) 110 kap. 31 §. Detta innebär att förskolan då har en uppgiftsskyldighet gentemot försäkringskassan när det gäller alla uppgifter som är av betydelse för försäkringskassan i sin bedömning av om någon har rätt till ersättning. Detta kan röra sig om både uppgifter om vem som hämtar och lämnar på förskolan och vart någon är bosatt.

Om det istället rör sig om en privat förskola så finns inte samma uppgiftsskyldighet gentemot försäkringskassan. Dock har försäkringskassan ändå rätt att göra en förfrågan till förskolan om att få ut uppgifterna och förskolan får sedan själva bedöma om uppgifterna lämnas ut. SFB 110 kap. 14 § första punkten.

Sammanfattningsvis så är det alltså inget som hindrar att försäkringskassan begär denna typ av information från en förskola oavsett om den är kommunal och privat. Det som skiljer är att kommunala förskolor har en uppgiftsskyldighet gentemot försäkringskassan.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller om du vill ha något i svaret förtydligat.

Vänligen,

Christian SörqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Försäkringskassan? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo