Har ett vittne rätt till kopia av ett förhör?

FRÅGA
Jag är kallad till ett förhör av polisen som vittne. Har jag rätt till att få en kopia på vad som sagts vid förhöret?
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i ditt fall.

Ett förhör är en allmän handling, enligt 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen, eftersom det är en handling som upprättats hos en myndighet. En handling anses dock inte upprättad hos myndigheten förrän ärendet som den hänför sig till har slutbehandlats, 2 kap. 7 § tryckfrihetsförordningen. Varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar, enligt 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen.

Eftersom förhöret troligtvis utgör en del i förundersökningen omfattas det av sekretess enligt 18 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen. Sekretessen föreligger fram tills dess att förundersökningen avslutas. En person som är part i ett mål eller ärende hos domstol eller annan myndighet har rätt att ta del av handlingar i ärendet, 10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen. Eftersom du uppger att du är ett vittne anses du inte vara part i målet och har således inte rätt att få ut en kopia på vad som sagts vid förhöret förens förundersökningen är avslutad.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sara Djogic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Tryckfrihetsförordningen (TF) (145)
2021-10-13 Får privatpersoner köpa domar online?
2021-09-28 Har ett vittne rätt till kopia av ett förhör?
2021-08-29 Vilka handlingar har jag rätt att få ut hos polisen?
2021-08-27 Kan man se om någon har körkort?

Alla besvarade frågor (96481)