Har ett ex rätt att begära tillbaka pengar som hen lagt ut på mat, resor och liknande?

2017-07-20 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej! Om personerna X och Y varit i ett förhållande med varandra, och Y under tiden för förhållandet betalat majoriteten av kostnaderna för mat, resor, hotellbesök och dylikt, kan Y i efterhand kräva X på pengar för detta? Inga avtal har ingåtts som säger att X ska betala tillbaka, utan tvärtom har Y under hela tiden för förhållandet vidhållit att hen betalar av fri vilja och att X aldrig kommer behöva ge hen pengar. Det finns skriftliga bevis att Y sagt att X inte behöver ge Y pengar. Om Y väljer att ge ärendet till Kronofogden och X bestrider detta, vad är chansen/risken att X förlorar i tingsrätten mot denna bakgrund? Tacksam för hjälp.
SVAR

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Som framgår nedan är mitt svar ytterst kortfattat. Om du önskar ha fortsatt dialog kring det hela är du välkommen att publicera en kommentar, alternativt skicka ett mejl till macus.backstrom@hotmail.com

Baserat på de upplysningar du lämnat bedömer jag det som uteslutet att Y skulle kunna vinna framgång med att väcka en tingsrättstalan. Det faktum att X har dokumentation som påvisar att det inte rört sig om lånetransaktioner är naturligtvis positivt för hen. I en eventuell domstolsprocess är det dock Y som ska bevisa att det faktiskt rört sig om lån (X är alltså inte skyldig att bevisa motsatsen).

I avsaknad av formella lånehandlingar eller annat underlag (exempelvis mejl) som utvisar att Y har rätt bör det vara omöjligt för hen att vinna gehör i domstol. Rekommendationen till X blir således att bestrida anspråket och, om Y inte besinnar sig, i godan ro invänta tingsrättsförhandling. Väl där har X, när talan väl avslagits, rätt till ersättning för rättegångskostnader (vilket varierar beroende på hur stort det ekonomiska anspråket varit).

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?