Har ett bindande avtal ingåtts?

2015-12-30 i Anbud och accept
FRÅGA
Hej !Vi har idag sagt upp vår dotters plats i ridning som hon haft i flera år. De påstår att sista dag för uppsägning är sista November, annars måste vi betala för hela nästa år. Detta har tydligen framgått i korrespondans men vi har aldrig skrivit under något. Finns det några generella regler för sådan här ?Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Svaret på din fråga finner du i avtalslagen.

Vad är definitionen på ett bindande avtal?

Av 1 § avtalslagen framgår att anbud om slutande av avtal och svar på ett sådant anbud är bindande. Dvs om jag erbjuder dig att köpa min TV för 1000 kr är detta bindande för mig. Jag kan inte ta tillbaka mitt anbud med giltig verkan. Om du väljer att acceptera mitt anbud är accepten bindande för dig. Du kan inte ångra dig i efterhand och påstå att du tex aldrig hade någon intention att köpa TV:n.

Föreligger ett bindande avtal i detta fall?

Jag tolkar din fråga som att du och ridskolan ingått ett avtal om att din dotter, för en kostnad, ska få rida på ridskolan. Ett bindande avtal föreligger såldes. Om det framgick av avtalet ni ingick med ridskolan när er dotter började rida att ni var tvungna att säga upp ridplatsen innan sista november för att undvika att betala nästa års avgift är detta bindande. Viktigt att påpeka är att en signatur inte krävs för att ett avtal ska vara giltigt och bindande. Ett avtal kan tex ingås muntligen. Om det däremot inte framgick av avtalet ni ingick med ridskolan att ni var tvungna att säga upp avtalet innan sista november för att undvika att betala nästa års avgift är frågan om korrespondensen är bindande? Om tex ridskolan har skickat ut mail med information om att ridplatsen ska sägas upp sista november är detta bindande om ni svarat på mailet och skrivit att ni accepterat villkoret. Det kan dock vara bindande för er trots att ni inte svarat på mailet. Det finns en möjlighet att bli bunden av avtal genom passivitet. Mot bakgrund av att villkoret om uppsägning ligger inom ramen för vad ni tidigare avtalat om, dvs er dotters ridplats, finns det en möjlighet för att ni blivit bundna av villkoret genom att inte aktivt svara nej på tex mailet ridskolan skickade ut med information om uppsägning. Det är dock svårt för mig att ge ett exakt svar utan att ha tillgång till korrespondensen.

Med vänlig hälsning,

Jakob Borin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (303)
2020-11-20 Kan en säljare ändra priset på en vara innan köp?
2020-11-01 Innebar mitt telefonsamtal med en blocket-spekulant ett bindande avtal?
2020-10-20 Måste muntliga anbud antagas omedelbart?
2020-10-13 Är jag bunden av mitt anbud?

Alla besvarade frågor (86459)