Har ett avtal kommit till stånd om försäljning av varan?

2018-10-24 i Anbud och accept
FRÅGA
Hej! Har sålt en vara på blocket, denna vara skulle skickas. Fick ett bud på 8500:- godtog detta så länge varan gick att skicka. Varan gick inte att skicka på avtalt vis och då avsstod jag som säljare och side varan till en Annan. Den köpare som la första budet vill nu anta mig och hotar med dyra kostnader pga att Jag har ett avtal med honom? Stämmer detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Denna fråga som rör avtalsrätten behandlas i avtalslagen (AvtL)

I 1 § AvtL utläses att ett avtal kommer till stånd genom att anbud och en accept (ett svar på budet) som överensstämmer med varandra. I normalfallet sluts ett avtal genom att köparen ger ett bud och säljaren godtar det.

Enligt 6 § AvtL kan en accept räknas som ett nytt bud (lagen benämner denna typ som oren accept) om svaret innehåller ett nytt villkor. I ditt fall lägger du till ett villkor när du antog anbudet såvida varan gick att skicka. Denna accept överensstämmer inte fullständigt med anbudet vilket enligt lagen innebär att du skickat ett motförslag tillbaka till den potentielle köparen.

I svensk rätt är anbudsgivare (köparen när den la budet, men senare du när du la ett motförslag) bunden av sitt anbud under en acceptfrist (viss betänketid att ta ställning till budet).

I 7 § AvtL framgår att man kan ta tillbaka sitt anbud innan motparten tagit del av den. I detta fall framgår inte när, eller om du talat om för motparten att du inte avser att skicka varan som den trodde. Om du talade om detta för personen innan denne hunnit ta del av ditt svar är du inte bunden av ditt anbud. Men om så inte är fallet är du, enligt min bedömning, bunden av ditt anbud. I dagens samhälle används denna bestämmelse väldigt sällan; med tanke på att kravet inte är att en part ska ha läst meddelandet, utan endast att det nått fram. Och om konversation sker via digitala medier sker detta omedelbart efter avsändandet.

Sammantaget i ditt fall tyder mycket på att ditt villkor om leverans tolkas som ett motförslag, av vilket du är bunden av till motparten hunnit ta ställning till det. I frågan framgår inte varför varan inte kunde skickas som tänkt men ur avtalslagen syn är du bunden av ditt anbud.

Sist ska nämnas att frågor om avtal ingåtts eller inte styrs inte enbart av lag utan även sedvänjor (hur det brukar gå till i liknande fall) och att små omständigheter kan ge olika utfall.

Hoppas att detta var svaret på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Christoffer Dahl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (353)
2022-01-19 Meddelanderisken vid reklamation vid sen accept
2021-12-23 Ramavtal med SOW
2021-12-03 Kan man ingå avtal med en kund genom SMS?
2021-11-30 Finns bindande avtal fastän man inte uttryckligen sagt "ja"?

Alla besvarade frågor (98633)