Har ett avtal ingåtts? – vad krävs

2017-08-03 i Anbud och accept
FRÅGA
Jag, som representant för ett företag, gjorde för ett tag sedan ett köp av en vara online.Säljaren tog betalt för varan via kortbetalning direkt.Efteråt kontaktade säljaren mig via telefon och meddelade att priset på varan var felaktig. Det riktiga priset skulle vara avsevärt högre men de erbjöd att leverera varan för halva det nya angivna priset. Jag sa att jag skulle återkomma om vi fortfarande ville ha varan. De skickade även ett mail med den informationen.Jag återkom aldrig till säljaren men säljaren levererade ändå varan.Efter det har de skickat en kravfaktura på resterande belopp.Jag svarade (även om det gick ca 5 veckor) på kravet via mail att vi inte vill ha varan för det priset och kan skicka tillbaka varan om de tillhandahållet retursedlar.På detta har jag fått svar att de inte accepterar retur då de beställt varan från en leverantör och de anser att jag har skyldighet att betala kravet. De påstår att vi har en muntlig och skriftlig överenskommelse. Det finns dock inget sådan överenskommelse från min sida, varken skriftligt eller muntligt.De hotar med att skicka detta vidare till inkasso. Jag anser att de inte har någon giltigt krav.Utifrån det jag redogör här, vad anser ni gäller i detta fall?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder till dig till oss på Lawline med din fråga.

För att du enkelt ska hitta i mitt svar följer här en kortare beskrivning av vad det innehåller. Inledningsvis finner du en sammanfattning av mitt svar. Därefter finner du en djupare analys av omständigheterna i ditt fall. Slutligen finns en rekommendation om hur du bör agera. Dessutom finner du kontaktuppgifter till vår juristbyrå om du känner att du behöver ytterligare råd eller hjälp med din sak om säljaren fortsätter med sitt krav på betalning.

Svar och sammanfattning

Om händelseförloppet är så som du beskriver föreligger inget avtal. Du behöver då inte betala för varan säljaren har skickat dig. Var dock noga med att spara korrespondens mellan dig och säljaren. Var även noga med att bestrida alla krav från säljaren på ett korrekt sätt.

Rättslig analys

Ditt ärende är lite komplicerat med olika turer fram och tillbaka. Jag ska försöka förklara så pedagogiskt som möjligt för att det ska bli enkelt att följa med i mitt svar.

Din fråga regleras i avtalslagen (AvtL). Rättsligt sett så är ett erbjudande om att sälja en vara normalt ett s.k. utbud. (9 § AvtL). När du gjorde ditt köp så gav du ett anbud till säljaren. När denne sedan accepterade ditt anbud så har ni rättsligt sett träffat ett bindande avtal. (1 § AvtL). Som utgångspunkt kan man då inte ändra eller ångra sig efter att man träffat ett avtal. Däremot är det antagligen så att säljaren av varan du köpte har någon typ av friskrivning för felaktigt pris på sin hemsida. Därför kan han antagligen dra sig ur ert initiala avtal, precis som han har gjort.

Säljaren meddelar dig sen att han kan leverera till ett annat pris. Detta är rättsligt sett att betrakta som ett anbud, precis på samma sätt som när du första gången köpte varan online och som jag förklarar ovan. För att detta anbud ska bli ett gällande avtal krävs även här att du accepterar säljarens anbud. Dvs. att du avger en rättsligt bindande accept. Detta har du ej gjort, utan du har meddelat säljaren att du vill ha betänketid. Ni har således inte ingått något avtal här (1 § AvtL).

Säljaren leverera sedan varan till dig. Eftersom att du aldrig har accepterat säljarens anbud, är denna leverans fortfarande att betrakta som ett anbud. Dvs. ett erbjudande från säljaren, men inget som du varken har eller måste acceptera.

Alltså: Om händelseförloppet är så som du beskriver föreligger inget avtal. Du behöver då inte betala för varan säljaren har skickat dig.

Bevis och dokumentation kan bli viktiga

Du skriver att säljaren påstår att ni har ett avtal. Av ovanstående information som du har gett mig så föreligger inget rättsligt bindande avtal. Däremot måste man vara medveten om att det också kan vara en bevisfråga. Som utgångspunkt är muntliga avtal lika giltiga som skriftliga. Däremot är det oftast betydligt enklare att bevisa ett skriftligt avtal. Om du har e-post som stödjer ditt händelseförlopp så kan detta vara fördelaktig för dig.

Rekommendation

Trots att det av din information framgår att ni inte har träffat ett avtal, måste du vara noggrann med att spara e-post och annan korrespondens som kan hjälpa din sak. Var även noga med att bestrida alla krav från säljaren på ett tydligt sett, så blir det säljaren som ytterst får ta frågan till domstol för att kräva betalt.

Hoppas du fått svar på din fråga. Behöver du ytterligare hjälp, t.ex. om säljaren bestämmer sig för att driva frågan vidare, så får du gärna vända dig till vår juristbyrå. De nås enklast på info@lawline.se

Med vänlig hälsning

Erik Johansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (339)
2021-07-16 Avtalsbundenhet utan underskrift?
2021-07-13 När anses ett avtal ha ingåtts?
2021-07-01 Kan man återkalla ett anbud eller en accept?
2021-06-27 Accept av anbud efter tidsfristen

Alla besvarade frågor (94270)