Har en tillsvidareanställning uppkommit?

Hejsan! Jag har haft en visstidsanställning på ett företag i 7 månader och mitt kontrakt har gått ut. Meningen var att jag skulle få ett nytt kontrakt direkt när det förra gick ut men jag tror att min chef har glömt det. Har jag rätt till en fastanställning ifall jag fortsätter komma till arbetsplatsen och arbeta 10 dagar utan kontrakt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Nej, för att din visstidsanställning ska omvandlas till en tillsvidareanställning (s.k. fast anställning) krävs enligt 5 § 2 st. lagen om anställningsskydd (LAS) att du som arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren som visstidsanställd i mer än två år under en femårsperiod. Även om du skulle få ett nytt avtal med en visstidsanställning så kommer den inte att omvandlas till en tillsvidareanställning, eftersom du bara har varit anställd i 7 månader under en femårsperiod och således inte i mer än två år.

Det finns dock ett annat alternativ. Din visstidsanställning upphörde när ditt visstidskontrakt gick ut och du har då hamnat i ett avtalslöst tillstånd. Anställningsavtal kan ingås formlöst och det går att ingå anställningsavtal genom s.k. konkludent handlande. Detta kan ske om du t.ex. fortsätter att utföra arbete för din chefs räkning och denne tillgodogör sig din arbetsinsatts. Är inte anställningsformen uttryckligt avtalad så är presumtionen att anställningen gäller tillsvidare. Dock är detta inte något jag skulle rekommendera eftersom att du kommer att behöva bevisa att du har blivit anställd genom konkludent handlande, om din chef skulle motsätta sig detta. Dessutom kommer du troligen att få en dålig relation till din chef.

Jag föreslår att du går till din chef och begära att få ett nytt anställningsavtal. Om du inte vill göra detta så kan du kontakta din fackliga organisation och be om hjälp eller om du inte är medlem i någon facklig organisation, den fackliga organisationen som finns på din arbetsplats.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Ovan nämnda bestämmelse hittar du här

Vänligen,

Mattias LiljebäckRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”