Har en svärson rätt till arv?

2019-09-30 i Arvsordning
FRÅGA
En nyss avliden äldre man med 2 döttrar varav en är avliden. Ärver svärsonen hennes del efter pappan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga aktualiserar reglerna i ärvdabalken (ÄB). I svensk rätt har vi en legal arvsordning och arvingarna delas enligt denna in i tre arvsklasser (2 kap ÄB).

1.Den första arvsklassen omfattar arvlåtarens barn. Dessa kallas bröstarvingar (2 kap 1 § ÄB). 2.Den andra arvsklassen omfattar i första hand arvlåtarens föräldrar. Om inte föräldrarna lever består denna arvsklass av arvlåtarens syskon. I ett avlidet syskons ställe träder dess barn in, och varje gren tar lika lott. (2 kap 2 § ÄB). 3.Den tredje arvsklassen omfattar mor- och farföräldrar. Om dessa inte är i livet träder deras barn, dvs arvlåtarens fastrar, farbröder, mostrar eller morbröder in (2 kap 3 § ÄB).

Enligt stirpalgrundsatsen tar alla inom varje arvsklass lika stor del i kvarlåtenskapen. Om det enbart finns en arvtagare i en arvsklass ärver denna allt. Om en arvinge avlidit, finns en generell rätt för dennes barn att träda i hans eller hennes ställe. Detta kallas istadarätt.

I ditt fall

Jag förstår det som att pappan endast har en dotter kvar i livet. Hon omfattas av den första arvsklassen och har därför rätt till arv efter pappan. Om den avlidna dottern har barn, har dessa rätt att träda i hennes ställe enligt stirpalgrundsatsen och har därmed rätt till arv efter pappan. Däremot har inte den avlidna dotterns man (pappans svärson) någon arvsrätt efter pappan.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1522)
2020-11-23 Kommer jag att ha någon rätt till arvet efter min farfar när han går bort?
2020-11-22 Vem ärvet och hur påverkar efterlevande make arvets storlek
2020-11-21 Vem har rätt att till arv efter min svägerska när hon dör?
2020-11-21 Vem ärvet barnet?

Alla besvarade frågor (86405)