Har en svärson rätt till arv?

2019-09-30 i Arvsordning
FRÅGA
En nyss avliden äldre man med 2 döttrar varav en är avliden. Ärver svärsonen hennes del efter pappan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga aktualiserar reglerna i ärvdabalken (ÄB). I svensk rätt har vi en legal arvsordning och arvingarna delas enligt denna in i tre arvsklasser (2 kap ÄB).

1.Den första arvsklassen omfattar arvlåtarens barn. Dessa kallas bröstarvingar (2 kap 1 § ÄB). 2.Den andra arvsklassen omfattar i första hand arvlåtarens föräldrar. Om inte föräldrarna lever består denna arvsklass av arvlåtarens syskon. I ett avlidet syskons ställe träder dess barn in, och varje gren tar lika lott. (2 kap 2 § ÄB). 3.Den tredje arvsklassen omfattar mor- och farföräldrar. Om dessa inte är i livet träder deras barn, dvs arvlåtarens fastrar, farbröder, mostrar eller morbröder in (2 kap 3 § ÄB).

Enligt stirpalgrundsatsen tar alla inom varje arvsklass lika stor del i kvarlåtenskapen. Om det enbart finns en arvtagare i en arvsklass ärver denna allt. Om en arvinge avlidit, finns en generell rätt för dennes barn att träda i hans eller hennes ställe. Detta kallas istadarätt.

I ditt fall

Jag förstår det som att pappan endast har en dotter kvar i livet. Hon omfattas av den första arvsklassen och har därför rätt till arv efter pappan. Om den avlidna dottern har barn, har dessa rätt att träda i hennes ställe enligt stirpalgrundsatsen och har därmed rätt till arv efter pappan. Däremot har inte den avlidna dotterns man (pappans svärson) någon arvsrätt efter pappan.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå64 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com tack för din förståelse
2019-10-01 08:18
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1256)
2019-10-22 Ska en halvsyster ärva sin mammas man?
2019-10-20 Rätt för barn till arvinge att träda i hans eller hennes ställe som arvtagare om arvingen avlidit.
2019-10-20 Vem ärver om man inte har barn eller är gift?
2019-10-16 Har halvsyskon rätt till arv?

Alla besvarade frågor (73865)