Har en säsongsanställd rätt till fast anställning?

2021-01-02 i Anställningsformer
FRÅGA
Min sambo har varit säsongsanställd mellan 2 maj- 31okt i svenska kyrkan sen 2015....mellan 1 november- 1:a maj har han hoppat in som timvikarie.Har han inte enligt lag rätt att få fast anställning nu?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar frågor kring anställning. Jag kommer därför utgå från att din sambo är en arbetstagare som omfattas av LAS, eftersom vissa personer kan vara undantagna lagen så som en vd eller arbetsgivares familjemedlemmar (se 1 § andra stycket LAS).

Inledningsvis kan det vara bra om din sambo kollar över om hens arbetsgivare har ett kollektivavtal på arbetsplatsen som reglerar frågan, eftersom kollektivavtal kan gå före vad som anges i lag och därmed vad jag anger nedan (2 § tredje stycket LAS).

En säsongsanställning kan inte övergå till en tillsvidareanställning

En tidsbegränsad anställning får enligt lag ske genom allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsarbete. När det gäller allmän visstidsanställning och vikariat finns en möjlighet att anställningarna övergår till en tillsvidareanställning, även så kallad fast anställning. Denna möjlighet finns alltså inte när det gäller säsongsanställning (5 och 5a § LAS).

För att det ska bli aktuellt med sådan övergång krävs att arbetstagaren varit anställd i mer än två år under en femårsperiod alternativt under en period då arbetstagaren haft andra tidsbegränsade anställningar hos en arbetsgivare. Denna sammanlagda tid gäller dock inte att olika typer av tidsbegränsade anställningar räknas samman utan tvåårsperioden gäller allmän visstidsanställning eller vikariat (5a § LAS).

Värt att notera är dock att arbetsgivaren har en skyldighet att lämna besked om lediga tillsvidareanställningar till tidsbegränsat anställda. Detta kan exempelvis ske genom att informationen görs allmänt tillgänglig på arbetsplatsen (6f § LAS).

Sammanfattning

Din sambos säsongsanställning kan inte övergå till en så kallad fast anställning, däremot kan en allmän visstidsanställning eller ett vikariat göra det. Notera dock att din sambos arbetsgivare ska informera om lediga fasta anställningar.

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Önskar dig en god fortsättning på det nya året!

Vänligen,

Madeleine Runesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (766)
2021-04-19 Vilka rättigheter har den timanställde till timmar under uppsägningstiden?
2021-04-16 Vad gäller vid en provanställning och när tar en sådan slut?
2021-04-12 Vilken tjänstgöringsgrad gäller vid inlasning?
2021-04-03 Är 14 dagar en rimlig uppsägningstid för en tidsbegränsad anställning?

Alla besvarade frågor (91389)