Har en säsonganställd rätt att ta ut semester?

FRÅGA
Hej. Jag har en säsongsanställning på 7 månader. När jag ringde och bad om semester nu i sommar så sa dom att det får inte säsongsanställda. I kontraktet står det att jag har 25 semester dagar och ingen har sagt till mig att jag inte skulle få ta semester. Min fråga är här jag rätt till att ta semester under sommaren?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Har du rätt till semester?

Alla arbetstagare har rätt till 25 semesterdagar varje semesterår (4 § semesterlagen). När det kommer till säsongsarbete som inte pågår i mer än tre månader kan det avtalas att semesterledighet inte ska läggas ut. Då har man som arbetstagare istället rätt till semesterersättning (5 § semesterlagen). Eftersom du har en anställning som varar längre än 3 månader har du alltså rätt till semester.

Har du rätt att ta ut semester under sommaren?

Enligt 12 § semesterlagen är huvudregeln att du har rätt att ta ut fyra av dessa fem semesterveckor under en sammanhängande period mellan juni och augusti. Detta gäller om inte annat uttryckligen har avtalats eller om särskilda skäl föranleder att semester inte kan tas ut.

Sammanfattning och handlingsplan:

Sammanfattningsvis har du rätt till dina 25 semesterdagar även fast du är säsongsanställd. Huvudregeln är även att du får ta ut 20 av dessa dagar under sommaren. För att arbetsgivaren ska kunna vägra semester under sommaren måste detta ha avtalats eller så måste arbetsgivaren ha särskilda skäl till varför semester inte kan tas ut under sommaren.

Jag rekommenderar att du pratar med din arbetsgivare igen och förklarar att det strider mot semesterlagen att vägra semester till säsongsanställd som har anställningstid på mer än 3 månader. Förhoppningsvis går din arbetsgivare med på att ge dig semester, annars kan du kontakta ditt fackförbund för hjälp att driva ärendet mot din arbetsgivare.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?