Har en misstänkt rätt att inte yttra sig under förundersökningen?

2021-08-04 i Förundersökning
FRÅGA
Jag läste att många misstänkta brottslingar väljer att svara "ingen kommentar" när frågor ställs till dom i förhör och liknande. Det gör tydligen detta för att kunna fabricera ihop en lögn till rättegången. Är det verkligen okej att göra så?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten är att en misstänkt inte ska behöva yttra sig över misstanken gentemot denne själv eller behöva medverka i utredningen av dennes skuld. Rätten till tystnad kan härledas ur artikel 6 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (EKMR). Detta eftersom det anses vara en del av oskyldighetsprincipen att ha rätt till att vara tyst under förundersökningen. Oskyldighetsprincipen framgår av art. 6.2 EKMR och innebär att den misstänkte ska presumeras vara oskyldig, till dess att motsatsen har bevisats och att denne således inte ska behöva bevisa sin oskuld. Det är alltså tillåtet för en misstänkt att vara tyst under förundersökningen och därefter välja att yttra sig vid rättegången.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Vanessa Hannah
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (563)
2021-10-14 Vad betyder åtalsunderlåtelse och förundersökningsbegränsning?
2021-10-06 När måste misstankegraden delges den misstänkte?
2021-09-30 Förundersökningsbegränsning
2021-09-30 Vad händer med förundersökningen om den läggs ned?

Alla besvarade frågor (96506)