Har en misstänkt person rätt till försvarare och måste hen prata med polisen?

2017-11-19 i Förundersökning
FRÅGA
Hej!Jag undrar om man har en skyldighet att prata med polis om man sätts på förhör som misstänkt? Undrar också om det ligger någon sanning i att man har rätt till ett vittne och/eller advokat under förhöret?
SVAR

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du vill att jag ska utveckla svaret ur något avseende är du välkommen att publicera en kommentar, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com. Svaret baserar sig på olika bestämmelser i rättegångsbalken (som är en lag) och förundersökningskungörelsen (som är en förordning).

Enligt 21 kap. 3 § rättegångsbalken har den som är misstänkt för ett brott rätt att utse och biträdas av en försvarare under såväl förundersökningen som vid en eventuell domstolsförhandling. Det är inget tvång att försvararen ska vara just advokat, även om det naturligtvis är vanligt förekommande. Under vilka omständigheter en offentlig försvarare, som alltid är en advokat, ska utses framgår av 21 kap. 3 a § rättegångsbalken.

Försvararen har, med ytterst få undantag, rätt att närvara när den misstänkte förhörs (23 kap. 10 § rättegångsbalken). Enligt samma bestämmelse kan även ett vittne utses. Vittnet ska i första hand vara ett s.k. medborgarvittne men kan också vara exempelvis en polis som inte arbetar med den aktuella förundersökningen (7 § förundersökningskungörelsen).

Gällande själva brottsmisstanken är den misstänkte inte skyldig att yttra sig över den, vilket polisen till och med är skyldig att informera hen om (12 § förundersökningskungörelsen). När förhör hålls är det heller inte tillåtet av polisen eller åklagaren att på något vis framtvinga en bekännelse (23 kap. 12 § rättegångsbalken). I princip kan en misstänkt person alltså vara knäpptyst ända fram till en dom faller (även om det förmodligen inte är en särskilt klokt strategi).

Sammanfattningsvis har en misstänkt person rätt till att ha en försvarare närvarande vid förhör och behöver inte yttra sig över de anklagelser som riktas mot hen.

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (570)
2021-11-30 Blir inloggningsuppgifter under förundersökningen offentliga?
2021-11-27 När får en förundersökning läggas ned?
2021-11-24 Får polisen tvinga dig att låsa upp din telefon?
2021-11-08 Kan jag få ersättning för beslagtaget fordon?

Alla besvarade frågor (97550)