Har en misstänkt person rätt till försvarare och måste hen prata med polisen?

Hej!

Jag undrar om man har en skyldighet att prata med polis om man sätts på förhör som misstänkt? Undrar också om det ligger någon sanning i att man har rätt till ett vittne och/eller advokat under förhöret?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du vill att jag ska utveckla svaret ur något avseende är du välkommen att publicera en kommentar, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com. Svaret baserar sig på olika bestämmelser i rättegångsbalken (som är en lag) och förundersökningskungörelsen (som är en förordning).

Enligt 21 kap. 3 § rättegångsbalken har den som är misstänkt för ett brott rätt att utse och biträdas av en försvarare under såväl förundersökningen som vid en eventuell domstolsförhandling. Det är inget tvång att försvararen ska vara just advokat, även om det naturligtvis är vanligt förekommande. Under vilka omständigheter en offentlig försvarare, som alltid är en advokat, ska utses framgår av 21 kap. 3 a § rättegångsbalken.

Försvararen har, med ytterst få undantag, rätt att närvara när den misstänkte förhörs (23 kap. 10 § rättegångsbalken). Enligt samma bestämmelse kan även ett vittne utses. Vittnet ska i första hand vara ett s.k. medborgarvittne men kan också vara exempelvis en polis som inte arbetar med den aktuella förundersökningen (7 § förundersökningskungörelsen).

Gällande själva brottsmisstanken är den misstänkte inte skyldig att yttra sig över den, vilket polisen till och med är skyldig att informera hen om (12 § förundersökningskungörelsen). När förhör hålls är det heller inte tillåtet av polisen eller åklagaren att på något vis framtvinga en bekännelse (23 kap. 12 § rättegångsbalken). I princip kan en misstänkt person alltså vara knäpptyst ända fram till en dom faller (även om det förmodligen inte är en särskilt klokt strategi).

Sammanfattningsvis har en misstänkt person rätt till att ha en försvarare närvarande vid förhör och behöver inte yttra sig över de anklagelser som riktas mot hen.

Med vänlig hälsning,

Marcus BäckströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo