Har en köpare undersökningsplikt vid ett köp mellan privatpersoner, eller har köparen ångerrätt om det är fel på varan?

2021-10-31 i Köplagen
FRÅGA
Har sålt ett begagnat dragspel privat, via annons i ortstidning. Köparen hade möjlighet att provspela det men gjorde inte detta. Själv har jag ärvt dragspelet och kan inte spela själv, kunde därför ej heller kolla hur bra det var. Har köparen ångerrätt eller var det hans ansvar att provspela före köpet.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag förstår din situation som att du har sålt ett begagnat dragspel till en köpare som valde att inte provspela detta innan köpet genomfördes. Jag tolkar din fråga som att du undrar om köparen nu har ångerrätt, eller om det låg på hans ansvar att undersöka dragspelet före han köpte detta.

Regler om köp mellan två privatpersoner regleras av köplagen, förkortad KöpL. Jag kommer att gå igenom och förklara de regler som är aktuella för din fråga.

Köparens undersökningsplikt
Vid ett köp mellan privatpersoner så finns det en undersökningsplikt. En köpare får nämligen inte åberopa fel som hen kan antas ha känt till vid köpet (20 § 1 stycket KöpL). Om köparen undersökt varan före köpet eller utan godtagbar anledning valt att trots säljarens uppmaning att inte undersöka varan får köparen inte åberopa sådana fel som hen kunde ha upptäckt vid en sådan undersökning (20 § 2 stycket KöpL). Det innebär att om köparen av ditt dragspel hade kunnat upptäcka ett fel på dragspelet vid en undersökning, som du också gav honom tillfälle att göra, så kan han inte åberopa detta fel i efterhand. Detta innebär också att det gäller därmed inte alla fel, utan endast sådana fel som kunde upptäckas just vid undersökningen.

Ångerrätt
Det finns inte direkt någon lagstadgad ångerrätt vid köp mellan privatpersoner, utan det som i så fall blir relevant är att hela avtalet hävs. För att ett avtal ska hävas till följd av ett fel på varan så krävs det att avtalsbrottet har väsentlig betydelse för köparen och att säljaren insett eller borde ha insett detta (39 § 1 stycket KöpL). För detta krävs som sagt att de är ett fel i varan. Med fel avses att varan inte stämmer överens med vad som har avtalats i fråga om mängd, art, kvalitet, andra egenskaper samt förpackning (17 § 1 stycket KöpL). För att ta ett dragspel som exempel, så skulle ett väsentligt avtalsbrott vara att det faktiskt är så felaktigt att det inte går att spela på, och detta ska säljaren också ha insett eller åtminstone borde ha insett vid köpet. Men här krävs då att köparen undersökt varan och inte har märkt felet vid sådan undersökning, alltså ska felet inte kunnat upptäckas vid en undersökning av varan som jag nämnde ovan. Nu vet jag inte exakt vad det var för fel på dragspelet i ert fall som gör att köparen ångrar sitt köp. Men är det ett sådant fel som han hade kunnat upptäcka vid köpet, så kan han inte lämna tillbaka dragspelet och häva ert avtal.

Sammanfattning
Svaret på din fråga är alltså ja, köparen har ett visst ansvar att undersöka varan innan köpet, eftersom han inte senare kan åberopa sådana fel som han kunnat upptäcka vid denna undersökning. Det finns inte heller någon lagstadgad ångerrätt vid köp mellan privatpersoner, utan i så fall är det hävning av köpeavtalet som blir aktuellt. För detta krävs dock att det är ett fel i varan, och att detta fel är väsentligt och att säljaren har insett eller borde ha insett detta. För att häva krävs då också att köparen inte har kunnat märka felet vid en undersökning innan köpet. För ditt fall innebär detta, beroende på vad det är för fel på dragspelet, att köparen inte kan ångra sig då han hade möjlighet att undersöka varan före köp.


Med detta hoppas jag att jag tolkat din fråga rätt, och att jag lyckats besvara denna. Om jag missuppfattat din råga, eller om du fler funderingar, är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Hilma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1456)
2022-01-22 Vad kan jag göra om inte fått vara som köpts av privatperson?
2022-01-16 Dröjsmål vid köp av bil
2022-01-16 En köpares undersökningsplikt vid köp av bostadsrätt
2022-01-10 Kan köplagens lagregler om hävning avtalas bort?

Alla besvarade frågor (98612)