Har en konsument ångerrätt vid köp av begagnade varor via internet?

Jag har en fundering på att starta ett HB som säljer begagnad träningsutrustning på nätet. Gäller ångerrätten för kunderna precis som vid försäljning av nya varor?

Lawline svarar

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Distansavtalslagen gäller även när en näringsidkare säljer begagnade varor via internet till konsumenter. Huvudsakligen gäller en ångerrätt på 14 dagar från det att konsumenten mottog varan, se 2 kap. 10 §. Denna rättighet kan näringsidkaren inte avtala bort, se 1 kap. 4 §. Däremot kan avtalsformen göra det möjligt för näringsidkaren att undslippa ångerrätten, om försäljningen inte uteslutande sker via nätet och det är fråga om en auktion. Auktioneras varorna ut och bud även kan lämnas i näringsidkaren affärslokaler så konsumenterna ges möjlighet att granska varan i verkligheten innan köpet, behöver inte näringsidkaren erbjuda en ångerrätt på 14 dagar, se 2 kap. 11 § 10 punkten.

Jag vill uppmärksamma dig om att distansavtalslagen syftar till att skydda konsumenterna. Det är inte meningen att en näringsidkare ska kunna kringgå reglerna om ångerrätt genom att hävda att det också går att lämna ett bud i affärslokalen. Avgöranden från Allmänna reklamationsnämnden visar på att är möjligheten att lämna bud i lokalen krångligt och avsevärt svårare än att delta i internetbudgivningen är näringsidkaren tvungen att ge konsumenten rätt att ångra köpet inom 14 dagar.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vega SchortzRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Distansavtal (Internet, telefon m.m.)? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning