Har en kommundirektör tystnadsplikt?

2021-02-28 i Tystnadsplikt
FRÅGA
har en kommun direktör tystnads plikt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det korta svaret på din fråga är att kommundirektörer inte har en generell tystnadsplikt. Däremot kan en kommundirektör inte ge ut uppgifter som är sekretessbelagda och när det rör sig om den typen av frågor så har den kommunanställde tystnadsplikt. Tystnadsplikten är alltså inte beroende av kommundirektörens befattning, den beror på uppgiften som det handlar om. Regler om sekretess finner vi i offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Om det rör sig om uppgifter som inte är skyddade av sekretess så finns det ingen tystnadsplikt. Enligt offentlighetsprincipen i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen, så har var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Nathalie Chahine
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Tystnadsplikt (31)
2021-05-04 Har apotekspersonal tystnadsplikt?
2021-04-10 Arbetstagares tystnadsplikt inom vården
2021-02-28 Har en kommundirektör tystnadsplikt?
2021-02-28 Kommundirektörens tystnadsplikt

Alla besvarade frågor (96382)